Regio – De rijksoverheid heeft een lijst van cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden.

Ouders of verzorgenden die in deze groepen werken, kunnen gebruik maken van de kinderopvang.

De lijst met deze cruciale beroepsgroepen is als volgt:

 • Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
 • Vervoer van afval en vuilnis.
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
  • meldkamerprocessen
  • brandweerzorg
  • ambulance zorg
  • GHOR
  • crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades).

Vitale processen

Voor Nederland gelden altijd al bedrijven die processen hebben die zijn aangemerkt als vitaal. Het gaat om circa 100 bedrijven die hier al van op de hoogte zijn.

 1. Landelijk transport en distributie elektriciteit
 2. Regionale distributie elektriciteit
 3. Gasproductie, landelijk transport en distributie
 4. Regionale distributie gas
 5. Olievoorziening
 6. Internet en datadiensten
 7. ICT/Telecom
 8. Internettoegang en dataverkeer
 9. Spraakdienst en SMS
 10. Plaats- en tijdsbepaling middels GNSS
 11. Drinkwatervoorziening
 12. Drinkwater
 13. Keren en beheren waterkwantiteit
 14. Vlucht- en vliegtuigafhandeling
 15. Scheepvaartafwikkeling
 16. Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen
 17. Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal
 18. Toonbankbetalingsverkeer
 19. Massaal giraal betalingsverkeer
 20. Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken
 21. Effectenverkeer
 22. Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000
 23. Inzet politie
 24. Basisregistraties personen en organisaties B Digitale overheids-processen
 25. Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties)
 26. Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers
 27. Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven
 28. Inzet defensie