Coevorden – Burgemeester Renze Bergsma hield zojuist een toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie, de allereerste voor hem in de gemeente Coevorden. Vorig jaar zou de eerste keer zijn, maar toen werd de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie afgelast vanwege corona. Gedurende de avond zorgde BLUES2 (Wim Berends en Jans Strijker) voor de muziek. De Miss en Mini-Miss Ganzenhoedster en Mini-Mister Ganzenhoeder begroetten de vele gasten.

Renze Bergsma kondigde een feestje aan. “We wensen elkaar het goede voor het nieuwe jaar, blikken terug en kijken vooruit. Maar we gaan vanavond ook wat extra’s doen. We hebben wat te vieren: de gemeente in de huidige vorm bestaat 25 jaar. Een mijlpaal dus! Daar gaan we komend jaar aandacht aan schenken en daar beginnen we vanavond mee. We hebben een mooi programma voor u in petto”, beloofde hij.

Meer dan driehonderd bezoeken

Bergsma begon met een woord van dank. “Ik mocht op 1 oktober 2021 aan de slag als uw burgemeester en wat ben zijn wij, ons gezin, warm en hartelijk ontvangen. Coevorden is een prachtige gemeente om voor te werken. Ik heb heel veel mensen ontmoet. In het eerste jaar heb ik meer dan driehonderd werkbezoeken afgelegd, daarna ben ik gestopt met tellen. Met die bezoeken ga ik door. Ik heb gewandeld, gefietst, gevaren, gevlogen en veel kopjes koffie gedronken. Ik ben op scholen geweest, bij sportverenigingen en evenementen en ging op werkbezoek in dorpen en wijken, heb maatschappelijke organisaties leren kennen, bedrijven bezocht, maar vooral veel inwoners ontmoet. Van jong tot oud, vaak op uitnodiging, soms spontaan op straat. Het waren stuk voor stuk mooie ontmoetingen. Ook de bezoeken aan de 100-jarigen en echtpaar, die 60 en 65 jaar getrouwd waren, waren mooi. Zij vertelden mooie verhalen over vroeger, over hun levensloop, over hun geliefden en de passie voor hun dorp of stad.”

Onder de indruk

Ook denkt Bergsma met plezier terug aan de lintjesregen. “Koninklijke eer voor mensen die zich jarenlang op een bijzondere manier inzetten voor de samenleving en hun naasten. Ik ben erg onder de indruk van wat er in onze gemeente allemaal gebeurt. Wat er georganiseerd wordt, wat vrijwilligers voor elkaar krijgen en hoe goed er wordt samengewerkt. Grote waardering hiervoor!”

Culturele gemeente

“Het zal niemand ontgaan zijn, dat Coevorden in 2021 en 2022 Culturele Gemeente van Drenthe was. Wat een activiteiten en wat een succes. Uitverkochte toneelvoorstellingen, muziekspektakels, veldslagen, boekwerken, projecten en vooral veel mensen, die hiervan genoten hebben. De combinatie met de herdenking van het rampjaar 1672 en het Ontzet van Coevorden was een gouden greep. Een ode aan Coevorden en de helden van toen. Het is een fantastische culturele impuls geweest voor Coevorden in brede zin. Ik spreek hier ook graag mijn dank uit richting het Kernteam Culturele gemeente, maar bovenal ook aan al die vrijwilligers en professionals, die hieraan hun steentje hebben bijgedragen.”

Zorgen

In 2022 was het voor velen een jaar met zorgen. “Als gemeente, als eerste overheid, hebben we de grote verantwoordelijkheid om te doen wat kunnen. Maar het mag duidelijk zijn: als gemeente kunnen we niet alles oplossen. Zonder samenwerking met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, mede-overheden, onze Duitse buren en al die andere partners gaat het al helemaal niet lukken.”

Naoberschap

Bergsma heeft een veerkrachtig Coevorden gezien, mensen die niet wegkijken maar opstaan, en klaarstaan voor de ander. “Maatschappelijke organisaties, verenigingen, kerken en ondernemers die verantwoordelijkheid nemen, die hun nek uitsteken, omdat het echt nodig is. De bereidheid tot samenwerking is groot. Het naoberschap is alom aanwezig en helpt in deze moeilijke tijden.”

Opvang

Bergsma noemde ook de oorlog in Oekraïne. “Ik vind het bijzonder om te zien hoe we met elkaar de opvang van vluchtende Oekraïners georganiseerd hebben. Ze zijn warm ontvangen in Gees, in Sleen en ook in Ossehaar. En al die mensen die opvang bij hen thuis hebben georganiseerd. Ik dank eenieder hiervoor.”

“En dan Ter Apel. Wegkijken kan niet. Ook hiervoor heeft Coevorden verantwoordelijkheid genomen. We lopen inmiddels voor op de taakstelling voor de huisvesting van statushouders, we hebben extra ruimte geboden voor opvang in het azc in Aalden en we hebben noodopvang gerealiseerd.”

In maart waren er gemeenteraadsverkiezingen. “Een nieuw college werd gevormd. Gewoon Doen! Is de titel van het nieuwe coalitieakkoord en de missie voor de komende jaren.”

Boeren

“En er waren de omgekeerde vlaggen. Ook onze gemeente hing er vol mee. De stikstofaanpak was de aanleiding. Een ongelooflijk complex en ingrijpend dossier. De impact voor onze boeren is nog steeds niet goed te overzien. Ik snap de wanhoop en onbegrip in de sector. Onze invloed als gemeente op de stikstofcrisis is beperkt, maar we zijn wel betrokken. Ik waardeer het goede gesprek dat wij met onze boeren hebben en hoop dat dit zo blijft.”

Wonen

Nog een maatschappelijk probleem is wonen. “De gemeenteraad heeft een nieuwe woonvisie met een flinke ambitie vastgesteld. Samen met onze partners werken we hard aan de uitvoering. Mooie initiatieven zijn opgepakt, zoals in Sleen en Gees. Nieuwe bestemmingsplannen worden voorbereid. We willen tempo maken. Maar ook hier zijn we helaas beperkt. Niet alles kan en niet alles kan tegelijk.”

De gemeenteraad heeft daarnaast afgelopen jaar besloten om te investeren in onderwijs in de vorm van een nieuw schoolgebouw voor De Nieuwe Veste op Holwert-Midden.

Maatwerkfonds

Bergsma noemde nog een raadsbesluit. “Afgelopen maand nam de gemeenteraad nog een mooi besluit. Als bestaand instrumentarium tekortschiet, gaan we in Coevorden niet zitten wachten op Den Haag. Unaniem stemde de raad voor de oprichting van een maatwerkfonds om inwoners bestaanszekerheid te bieden en nieuwe schulden te voorkomen. De torenhoge inflatie en energieprijzen hakken er immers flink in.”

Lopen voor Lidy

De burgemeester prees de raad ook voor een mooi initiatief. “De aanleiding was helaas wel erg verdrietig. Onze Lidy (Lidy Klein Gunnewiek-Penterman, – redactie) bleek kort na haar vertrek uit de gemeenteraad ALS te hebben. Met elkaar hebben we gelopen voor Lidy. Een mooi sponsorbedrag voor meer onderzoek naar ALS is opgehaald. Maar misschien nog wel belangrijker, de steun van deze actie voor Lidy en haar gezin. Dat deed me denken aan de woorden van politiek filosoof Hannah Arendt: “Politiek is liefde voor de wereld, zorg voor de wereld. Politiek is een daad van liefde”.

Bergsma bedankte de hulpdiensten -politie, boa’s, brandweer en ambulancepersoneel- voor hun inzet voor onze veiligheid. Dat zorgde voor applaus.

Positief gestemd

Ondanks zware tijden is Bergsma positief gestemd. “Met elkaar de schouders eronder en het goede gesprek voeren.” Als bijzondere evenementen noemde Bergsma het Van Goghjaar in Drenthe, waarin kunstenaarsdorp Zweeloo een grote rol speelt, en het feit dat Drenthe gastprovincie is voor het Europees Kampioenschap wegwielrennen met een mooie doorkomst en startlocatie in onze gemeente.

Verder wordt de zestigjarige stedenband tussen Coevorden en Nordhorn gevierd, waarvoor een programma in de maak is.

Jubileum gemeente

Op 1 januari 1998 zag de gemeente Coevorden in de huidige vorm het licht. Vijf gemeenten werden opgeheven, die tezamen de nieuwe gemeente Coevorden vormen. “Het was destijds de grootste herindeling in Drenthe: van vijf gemeenten naar één. Een gemeente met een stad en 28 dorpen, die allemaal hun eigen identiteit en karakter hebben. Met eigen gewoonten, eigen ideeën, eigen cultuur en historie. De trots van inwoners op hun dorp is groot. Meestal ingetogen, in een enkel geval wat uitbundiger. De saamhorigheid is dagelijks te zien. Daar brengt de herindeling geen verandering in.”

“De gemeente is 25 jaar, dus jongvolwassen. Laten we ons best doen om zo naar onszelf te kijken. We kunnen al van alles, maar kunnen ook nog veel leren. Gezond oud worden. Als gemeente, maar ook als individu. Het past bij Coevorden om de feestjes vooral ook in de dorpen en wijken te vieren. We nodigen de dorpen en wijken van harte uit om met ideeën en initiatieven te komen om te vieren dat we 25 jaar bestaan.”

Iedereen gelijk

Waar Bergsma trots op is, is dat in de gemeente Coevorden iedereen gelijk is. “Hier mag je zijn, wie je wilt zijn. Ongeacht je afkomst of geaardheid. Inclusiviteit en diversiteit zijn belangrijke thema’s voor ons. En daar zullen we ook komende jaren aan blijven werken”, beloofde hij.

“De gemeente Coevorden is 25 jaar. Dat is jongvolwassen. Laten we ons best doen om zo naar onszelf te kijken. We kunnen al van alles, maar kunnen ook nog veel leren. Gezond oud worden. Als gemeente, maar ook als individu. Dan doe ik vanavond ook nog graag een oproep. Het past bij Coevorden om de feestjes vooral ook in de dorpen en wijken te vieren. Dus wij nodigen de dorpen en wijken uit om met ideeën en initiatieven te komen om te vieren dat we 25 jaar bestaan.”

Het duo Thomasvaer en Pieternel gaf een inkijkje in het Cultuurpad, een blijvende herinnering aan het culturele jaar. De Nieuwjaarswensch van Thomasvaer en Pieternel was vele jaren onderdeel van de vaste Gijsbreght-traditie in de Amsterdamse Stadsschouwburg. Deze versie van Thomasvaer en Pieternel besprak onder andere de situatie net voor de herindeling. Er speelden allerlei zaken, die gespreksstof waren. Velen waren niet erg gelukkig met de opheffing van de vijf gemeenten Coevorden, Dalen, Oosterhesselen, Sleen en Zweeloo en de vorming van een nieuwe gemeente. Ook kwamen de vlaggen en wapens van de voormalige gemeenten aan bod en bleek van welke elementen daarvoor gebruik was gemaakt.