Inwoners met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum die bekend zijn bij de gemeente Coevorden ontvangen voor 1 maart 2023 automatisch 1.300 euro energietoeslag op hun rekening.

Dit zijn inwoners die algemene bijstand, IOAW of bijzondere bijstand ontvangen van de gemeente en geen kostendelers zijn en inwoners die gebruikmaken van de gemeentelijke minimaregelingen of aanvulling ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op hun AOW.

Aanvragen

Inwoners met een laag inkomen van wie de gegevens niet bekend zijn bij de gemeente, kunnen de energietoeslag 2023 vanaf 1 februari aanvragen via www.coevorden.nl/energietoeslag. Bij de aanvraag wordt u doorgeleid naar de website van Emmen. Het gaat om inwoners die in januari, februari of maart 2023 een inkomen hebben tot 120 procent van het sociaal minimum. Als inwoners de energietoeslag voor 1 mei aanvragen en de toeslag wordt toegekend, krijgen zij het bedrag van 1.300 euro voor 1 juli op hun rekening. Als inwoners later een aanvraag doen (uiterlijk 1 juli) ontvangen zij na toekenning het bedrag uiterlijk 1 september op hun rekening.

Energietoeslag 2022

In 2022 is er ook energietoeslag beschikbaar voor mensen met een laag inkomen. Er zijn inwoners met een laag inkomen die deze energietoeslag voor 2022 nog niet hebben aangevraagd. Zij kunnen de toeslag nog tot 1 april 2023 aanvragen, eveneens via coevorden.nl/energietoeslag.

Hulp bij aanvragen

Lukt het aanvragen van de energietoeslag niet via de website? U kunt hulp krijgen bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de Bibliotheek in Coevorden of bij de Invulhulp van Maatschappelijk Welzijn Coevorden in Coevorden. Het IDO is geopend op woensdag van 13.00 tot 14.00 uur en op donderdag van 18.30 tot 19.30 uur. De invulhulp is er elke donderdag van 13.30 tot 16.00 uur tijdens het inloopspreekuur bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden aan de Van Eijbergenstraat 5. Het is ook mogelijk om bij de balie van het gemeentehuis een aanvraagformulier op papier op te halen.