Schoonoord – Tijdens de raadsvergadering in maart kondigde het college aan nader onderzoek te doen naar renovatie of nieuwbouw van de sporthal en mogelijke verplaatsing van het dorpshuis in relatie tot het toekomstige MFC in Schoonoord. Aankomende dinsdag buigt de commissie zich over het collegevoorstel: nieuwbouw van de sporthal, verplaatsing van het dorpshuis als onderdeel van het MFC en daarvoor een krediet van 15,8 miljoen beschikbaar te stellen.

In februari van dit jaar stelde het college voor om te gaan voor een multifunctioneel centrum aan de zuidzijde van de Sportparklaan. Gestart wordt de realisering van de scholen en kinderopvang en vervolgens in fasen uit te bouwen naar een MFC. De gemeenteraad ging hierin mee.

Met de bouw van de scholen en de kinderopvang is een bedrag van 5,2 miljoen gemoeid. Daarvoor was reeds 3,1 miljoen euro beschikbaar vanuit in het Integraal Huisvestingsplan. De raad besloot in maart een aanvullend krediet van 2,2 miljoen beschikbaar te stellen.

Onderzoek sporthal

Binnen het voorgestelde scenario is ruimte voor de keuze tussen renovatie of nieuwbouw van de sporthal. De kosten voor nieuwbouw van de sporthal worden geraamd op ruim 9,2 miljoen. Bij zowel nieuwbouw als renovatie komen er vervoerskosten voor de leerlingen van de basisscholen naar de sporthal in Sleen of Oosterhesselen bij, een bedrag van een ton voor twee jaar.

“Het aantal gebruiksuren per week van de sporthal is vergeleken met andere sporthallen erg laag”, zo schrijft het college in het voorstel. “In de drukste maand, december wordt de hal voor circa 62 procent gebruikt. Als de buitenschil wordt vervangen, een nieuwe vloer wordt aangebracht, de kleed- en doucheruimten worden geactualiseerd en maatregelen op het gebied van verduurzaming en energiebesparingen worden genomen, ontstaat een goede hal. De renovatie gaat ongeveer 4,5 miljoen kosten.”

Dorpshuis

Het huidige dorpshuis bevindt zich aan de Kerklaan. Dat is gebouwd in 1961 en in 2013/2014 voor 7 ton gerenoveerd en verduurzaamd. De bibliotheek, Maatschappelijk Welzijn en de handboogschietvereniging TOP zijn de vaste gebruikers. Het gebouw is in goede staat. Op termijn zou het dorpshuis ondergebracht kunnen worden in het MFC. Ook een optie is om het dorpshuis te handhaven op de huidige plek.

Foto: In februari 2022 werd in Schoonoord een intentieovereenkomst voor een MFC ondertekend.