Coevorden – De gemeente Coevorden zegt nee tegen geweld. Burgemeester Renze Bergsma en Paulien Blaauwgeers namens de gemeenteraad hesen vanochtend de slag als start van de campagne Orange the World. Hiermee vraagt de gemeente Coevorden aandacht voor een veilige omgeving voor vrouwen en meisjes.

De gemeenteraad van Coevorden schaarde zich in oktober unaniem achter een motie van het PAC. Daarmee is besloten dat de gemeente Coevorden zich aansluit bij de internationale campagne Orange the World, een wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. De campagne vindt ieder jaar plaats van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. De dagen daartussen zijn de 16 Dagen van Actie.

Renze Bergsma: “Wij zeggen nee tegen geweld tegen meisjes en vrouwen. Natuurlijk zeggen we ook nee tegen alle geweld. Jaren geleden was het nog zo, dat mensen zich niet bemoeiden met wat achter de voordeur gebeurt. Daarin is wel verandering gekomen. Maatschappelijke veranderingen kun je ten dele vanuit de raad sturen, maar vooral vanuit de samenleving.”

Zestien dagen lang wordt campagne gevoerd. “Bespreek het onderwerp vooral eens met anderen.” Bergsma wees erop, dat de komende dagen diverse gebouwen oranje worden verlicht om aandacht te vragen voor de campagne.

Paulien Blaauwgeers kwam daarna aan het woord en herhaalde het gegeven, dat elke acht dagen een vrouw door moord (femicide) om het leven komt. “Ik ken vrouwen die te maken hebben met seksuele intimidatie, achtervolging, stalking en bedreiging. Elke vrouw heeft een verhaal.” Zij riep op om elkaar aan te spreken op grensoverschrijdend gedrag.” Lucie ter Waarbeek, net als Paulien raadslid, is van mening dat signalen eerder moeten worden opgepakt en serieus moeten worden genomen. Tot slot sprak Bergsma over de psychische mishandeling van vrouwen.

Medestanders kunnen via orangetheworld.nl een petitie tekenen.