Coevorden – De twirlers van Dynamix hielden vanavond een showavond in de gymzaal van de Parkschool. Zij lieten zich van hun allerbeste kant ziet, al speelden zenuwen bij sommigen parten nu zij voor bekenden optraden.

Het werd een feestelijke avond, compleet met een verloting. Vele winkeliers hadden daarvoor prijsjes beschikbaar gesteld. De leidsters werden nog in het zonnetje gezet door de leden, die enkele cadeautjes overhandigden.

Dynamix is nog een vrij kleine vereniging, maar door aan de weg te timmeren wordt gehoopt er nog wat leden bij te krijgen.