Coevorden – Het wil nog niet vlotten met de vermindering van afval in de gemeente Coevorden.

Het afgelopen jaar is 213 kilo restafval per inwoner ingezameld. Dit is slechtst 6 kilo minder dan het jaar ervoor. De gemeente presteert hiermee het slechtst in Drenthe. Het doel is om de hoeveelheid huishoudelijk afval terug te dringen tot 100 kilo per persoon in 2020 en 30 kilo in 2025.

Diftar

Daarom diende D66, ondertekend door het PAC, tijdens de begrotingsvergadering van dinsdagavond een motie in om diftar in te voeren, een gedifferentieerd tarief voor afvalstoffen. Daarbij betalen inwoners naar hoeveelheid afval.

Wethouder Jeroen Huizing stelde dat de hoeveelheid afval nog veel te hoog is. “Alleen de inwoners kunnen het mogelijk maken om deze hoeveelheid te laten dalen.

Nieuwe cijfers na wijzigingen

Om te voorkomen, dat mensen van buiten de gemeente afval naar de afvalstations in Coevorden en Zweeloo brengen, is eerder dit jaar de Milieupas ingevoerd. Bovendien is de inzamelfrequentie van afval gewijzigd.

Besloten werd om de motie aan te houden. Eerst worden de nieuwe cijfers afgewacht na de veranderingen in de afvalinzameling om een actueel beeld te hebben.

Meer informatie staat op de website www.afvalincoevorden.nl en op de website van Area.