Coevorden – De gemeente stelt een parkeerverbod in voor de Sportlaan en De Pampert tussen de Burgemeester Feithsingel en het terrein voor lang parkeren bij sportaccommodatie De Swaneburg.

Er is geconstateerd, dat het regelmatig voorkomt, dat door het parkeergedrag van bezoekers van gezondheidscentrum De Veltstroom overlast ontstaat voor de bewoners van De Zevenster. De doorgang naar het parkeerterrein van De Zevenster wordt soms belemmerd.

Doordat De Veltstroom sinds enige tijd in het voormalige waterschapshuis is gevestigd, is het aantal verkeersbewegingen toegenomen. Naast en achter het gebouw zijn circa tachtig parkeerplaatsen. Er zijn piekmomenten, waardoor de dichtstbijzijnde parkeerplaatsen bezet zijn en langs één zijde van de rijbaan van de Pampert wordt geparkeerd. Hierdoor wordt de rijbaan versmald, terwijl de weg onderdeel is van een schoolroute.