Regio – Er geldt sinds donderdag 18 juli een verbod op het onttrekken van water aan beken en sloten in 60 procent van het werkgebied van Waterschap Vechtstromen, waaronder nagenoeg de gehele gemeente Coevorden valt. In de resterende 40 procent van het beheergebied wordt water met pompen en gemalen vanuit de IJssel en IJsselmeer aangevoerd. Hier is voldoende water beschikbaar en blijven de waterpeilen voldoende. Op de hoger gelegen delen kan echter geen water worden uitgevoerd en is het gebied afhankelijk van een grote hoeveelheid neerslag.

Ondanks diverse maatregelen om water te sparen, zijn de waterstanden in met name de hoge zandgronden in Twente en de Hondsrug in Drenthe laag en de waterkwaliteit komt hierdoor onder druk.

Sinds 3 juli 2019 is het al verboden om water te onttrekken aan stedelijke vijvers. In de gebieden waar nog wel water kan worden aangevoerd, geldt de beregeningsregeling.

Er is nog geen onttrekkingsverbod voor grondwater bij kwetsbare natuur. Deze natuurgebieden vormen ongeveer 3 procent van het beheergebied van het waterschap. Echter, gezien de weersverwachtingen verwacht Vechtstromen dat op termijn ook een grondwateronttrekkingsverbod bij kwetsbare natuur wordt ingesteld.