Coevorden – Op sommige locaties in de gemeente hebben bomen het zwaar door droogte en ziektes, zo blijkt uit inspecties. “We ontkomen niet aan onderhoudsmaatregelen met een behoorlijke impact”, zo schrijft het college aan de raad.

“De bomen in de gemeente worden regelmatig geïnspecteerd. Door de droogte worden bomen zwakker en krijgen daardoor minder weerstand. Daardoor hebben schimmels en ziektes steeds meer kans om bomen te infecteren. Wij lopen hierdoor het risico dat bomen omwaaien of takken uit de kronen breken.” Het gaat niet alleen om bomen op gemeentegrond. Wat betreft bomen op particuliere grond kan de gemeente alleen invloed uitoefenen door het verlenen of weigeren van kapvergunningen en het subsidiëren van onderhoud aan waardevolle bomen.”

Waardevolle bomen

Sinds 2002 heeft de gemeente Coevorden een lijst waardevolle bomen. Deze lijst is opgesteld om bomen die op particulier terrein staan en grote waarde hebben voor de omgeving extra te beschermen. Criteria zijn onder meer of de boom beeldbepalend is, een zeldzame boom is of een cultuurhistorische en/of ecologische waarde heeft. Er is een nieuwe inventarisatie gedaan. Bomen die niet meer voldeden aan de criteria of in de loop van de jaren zijn gekapt (met vergunning) zijn van de lijst gehaald. Ook zijn nieuwe bomen toegevoegd. Er zijn 265 bomen van de lijst afgevoerd en er kwamen 341 bomen op de lijst. Op de lijst staan nu 3514 bomen op circa 1100 locaties. Er zijn zeven zienswijzen van eigenaren ingebracht, maar die geven volgens het college geen aanleiding om de bomen van de lijst te halen.

Snoeien

In het snoeiseizoen 2020/2021 wordt op diverse plaatsen gesnoeid. Het gaat om het reguliere snoeiwerk van laanbomen en windsingels. Daardoor worden de risico’s weggenomen en voldoet de gemeente aan haar zorgplicht.

Forse ingrepen

Er zijn locaties waar het reguliere onderhoud niet voldoet. Hier is een forse ingreep noodzakelijk. Daarnaast staan er op diverse verspreide locaties dode bomen. Het gaat om de Burgemeester Legroweg bij Zwinderen en de Burgemeester Ten Holteweg bij Dalen.

Aan de Burgemeester Legroweg zijn de kastanjes erg slecht. Er loopt een ecologisch onderzoek, dat in de loop van 2021 wordt afgerond. De werkzaamheden worden afgestemd op de aanbevelingen. Besloten is de Burgemeester Legroweg in het najaar van 2021 compleet aan te pakken. Om de risico’s te beperken, wordt het komende jaar extra aandacht besteed aan de boominspecties. Bij acuut gevaar wordt ingegrepen.

Aan de Burgemeester Ten Holteweg staan de eiken erg dicht op elkaar. Mede door de droogte loopt de conditie van de bomen sterk terug. Hier wordt een forse dunning uitgevoerd.

Op diverse locaties zijn bomen afgestorven. Het gaat om 175 bomen, die gevaar opleveren. De bomen worden zo spoedig mogelijk verwijderd.

Herplant

Er worden zoveel mogelijk nieuwe bomen geplant. In veel windsingels is in de loop der jaren de onder beplanting in meer of mindere mate verdwenen. Om de landschappelijk waarde terug te brengen en de biodiversiteit te vergroten, wordt daarom in de windsingels nieuw bosplantsoen (struiken) aangeplant.