Soms zijn er van die dingen, waaraan je geen heel artikel kunt wijden, maar wel leuk zijn om te melden. Wekelijks publiceert Coevorder Nieuws de rubriek ‘In de kantlijn’ met opmerkelijke, leuke of minder leuke dingen.

Afval

Afval gescheiden inzamelen? Hoe dan? Bij eengezinswoningen behoren containers voor restafval, plastic en gft (groente, fruit en tuin). Bij appartementengebouwen en flatgebouwen staan ondergrondse containers voor restafval, maar zoek het maar uit met je gft. Ook bij een groot aantal appartementen horen tuinen en hebben bewoners afval in de vorm van fruit en groente. Daarin is echter niet voorzien. PMD wordt ingezameld door gebruik te maken van plastic zakken, best een beetje armoedig. Bij woonzorgcentra staan -voor zover ik weet- alleen containers voor restafval, waarin dus alles wordt gedeponeerd. Dan zou er dus nascheiding moeten plaatsvinden.

Pand Stationsstraat

De stationsomgeving wordt heringericht en dat wordt best mooi. Dissonant in het geheel is het pand, eigendom van Bork Sloopwerken. In dat pand zat eerder onder meer Smithy’s Palace. Al jarenlang staat het pand leeg. Na de koop van de panden werd het deel waar eerder Warming zat, gesloopt. Het discotheekgebouw bleef staan en staat er nog net zo als in 2016 toen Bork lieten weten, dat er nog geen plannen zijn. Het terrein heeft voor een deel een horecabestemming en voor een deel en woon- en winkelbestemming. Of er nu plannen zijn? Bork laat weten in gesprek te zijn met de gemeente om tot een oplossing te komen. Concrete plannen zijn er (nog) niet.

Lantaarnpaal

Op de voormalige shared space voor de Gansehof is een nieuw zebrapad gekomen. Daarbij staat een lantaarnpaal. Die lijkt er plompverloren te staan. De paal staat wel in lijn met het zebrapad en een verkeersbord, maar als je van de Molenbelt komt en rechtsaf de Van Heutszsingel op wilt, moet je wel een scherpe draai maken om tegemoetkomend verkeer niet te hinderen. Als je vanaf de rotonde komt en bij het eerste zebrapad ter hoogte van de Paul Krugerschool komt, is het uitzicht aan de rechterzijde nog niet helemaal goed. Er zou nog een struikje moeten verdwijnen.