Regio – De voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe heeft enkele dagen geleden een nieuwe Noodverordening vastgesteld, waarmee uitvoering wordt gegeven aan de aangepaste maatregelen van het kabinet om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

In de nieuwe noodverordening is een aantal maatregelen versoepeld voor met name buiten sporten, testen bij milde klachten zomervakanties.

Via een zogenoemd aanwijsbesluit is geregeld dat politie, bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) en toezichthouders van de Drentse gemeenten mogen optreden als zij overtredingen signaleren op basis van de noodverordening.

Meer informatie staat op de website van Veiligheidsregio Drenthe. De noodverordening is hier te lezen.