Coevorden – Coevorden is culturele gemeente van Drenthe in 2021-2022, zo werd afgelopen week bekendgemaakt. Dat is aanleiding voor Coevorder Nieuws om daaraan volop aandacht te geven door middel van een rubriek, waarin de lezers op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen en ideeën.

In het kader van ‘Coevorden culturele gemeente’ is er nog meer aandacht voor kunst en cultuur. Dat betekent, dat er de komende tijd veel op stapel staat en plannen worden ontwikkeld. De provincie verleent een subsidie van 90.000 euro. Tijdens de culturele jaren, en tijdens de voorbereiding ervan, staat samenwerking tussen allerlei disciplines en sectoren centraal. Het leidt tot een breder aanbod van culturele activiteiten in de gemeente.

Nu al heeft de gemeente veel te bieden op het kunst en cultuur, de meest recente voorbeelden zijn De Toorn van Thunaer en de Garnizoensdagen Coevorden. De organisatie van de Garnizoensdagen werkt al een paar jaar toe naar 2022. Dan is het 350 jaar geleden is dat Coevorden werd ontzet. Zweeloo is kunstenaarsdorp. Er zijn diverse musea en zo is er nog veel meer te noemen.