Coevorden – Nog voor of direct na de bouwvakvakantie gaat bij sport- en zwemaccommodatie De Swaneburg in Coevorden de schop in de grond. Zojuist is de volgende stap gezet naar het moment dat de gaskraan dicht kan. Het complex wordt straks vooral dankzij aardwarmte verwarmd. Vandaag tekenden bestuursvoorzitter Wout Hemmes van Stichting De Swaneburg en directeur Gijs Folmer van Van Dorp Technische Dienstverlening de intentieverklaring voor de uitvoering van de installatiewerkzaamheden die dit jaar nog op stapel staan om het sportcomplex gasloos te maken.

Na het welkomstwoord van Hemmes sprak wethouder Joop Brink de aanwezigen kort toe. “Aan deze stap is veel voorafgegaan. De activiteiten van Stichting De Swaneburg dragen bij aan sport, onderwijs, recreatie en leefstijl. Ik wil de stichting complimenteren met hetgeen zij doen.”

De afgelopen maanden is gekeken welke leveranciers in aanmerking kwamen om deze zomer het grote installatiewerk te doen. Met behulp van aardwarmte en het opslaan van aardwarmte moet het zwembad aan het einde van het jaar van het gas af te kunnen. Daarbij kwam Van Dorp Technische Dienstverlening als beste uit de bus. De komende maanden worden verdere details uitgewerkt. Ruim voor de zomervakantie hopen het bestuur van Stichting De Swaneburg en de directie van Van Dorp de uitvoeringsovereenkomst te tekenen, waarna de schop definitief de grond in kan.

Reductie tot CO2-neutraal

Na de ondertekening van de benodigde papieren schetste Anton Beekman, projectleider Gasloos, een beeld van de bezuinigingen. “In oktober van dit jaar zijn we geheel gasloos. Dat is dan het sluitstuk van een ontwikkeling naar CO2-netraal. In 2012 gebruiken we 176.000 m3 gas en in 2019 was dat nog slechts 86.000 m3. We kochten in 2012 nog 338.000 kWh elektriciteit in, in 2019 was dat 244.000 kWh. Daarnaast produceerden we zelf 80.000 kWh aan groene stroom. Het waterverbruik werd in dezelfde periode gereduceerd van 9.900 naar 4.200 m3. Dat leverde een reductie van 234 ton CO2 op jaarbasis op.” Ook daalden de kosten voor energie inclusief water, waardoor 55.000 werd bespaard. “Met ingang van dit jaar kopen we groene met waterkracht geproduceerde stroom in. Dat scheelt 150 ton CO2 per jaar. Na het afronden van het project Gasloos zijn we werkelijk CO2-neutraal.”

Anton Beekman bedankte de gemeente en de provincie. “Deze ontwikkelingen waren niet mogelijk geweest zonder (financiële) steun van de gemeente en provincie. Zij hebben ons met raad, daad en geld altijd ondersteund.”

Second opinion

Ruim een jaar geleden werden de plannen in de gemeenteraad van Coevorden besproken. BBC2019, VVD en CDA wilden toen een second opinion. Na deze second opinion van onderzoeksbureau Syntraal, dat positief oordeelde over het aanvankelijke plan, ging de gemeenteraad in september vorig jaar akkoord met de plannen om het sportcomplex gasloos te maken inclusief de bijbehorende financiering. Het totale project kost een half miljoen euro. De gemeente en provincie betalen respectievelijk 150.000 en 140.000 euro. Het resterende bedrag wordt door de stichting geleend en moet aan de gemeente Coevorden worden terugbetaald.

Klimaatneutrale gemeente

De maatregelen passen bij de wens van de gemeente Coevorden om belangrijke sportvoorzieningen in de buurt (betaalbaar) te houden. Daarnaast wil de gemeente het goede voorbeeld geven met betrekking tot duurzaamheid. Doelstelling is om in 2040 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Ook de provincie Drenthe wil graag stappen zetten om alle 35 zwembaden in Drenthe energieneutraal te krijgen.

Lees ook:

Raad gaat unaniem akkoord met Swaneburg Gasloos