Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door op de links te klikken.

Dalen – Hoogehaar, besluit omgevingsvergunning: aanleg vispassage en natuurvriendelijke oever

Dalen – De Bente 5: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: bouw schuur

Sleen – De Koepen 1a, besluit omgevingsvergunning: verlenging tijdelijke opvang vluchtelingen Oekraïne

Dalen – Dalerveensestraat ong.: besluit omgevingsvergunning: organisatie muziekfestival

Coevorden – Klinkenvlier 1: besluit omgevingsvergunning: bouw opslagloods

Dalen – Hoofdstraat 46: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: realisering vier appartementen

Geesbrug – Witte Menweg 4a-88: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: bouw berging en plaatsing dakkapel aan voorzijde

Oosterhesselen – Hofakkers 23: besluit omgevingsvergunnin, vergunningvrij: wijziging kozijnen en gevelbeplating

Aalden – Korenhof: vergunning voor innemen standplaats

Coevorden – De Hulteweg 10: besluit omgevingsvergunning: oprichting overkapping tussen twee bedrijfshallen ten behoeve van goederen

Coevorden – Troelstralaan 12: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: realisering uitbreiding woning

Wezup – Wezuperstraat 15: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: aanleg veldopstelling voor zonnepanelen

Coevorden – Gerrit Woltersomstraat 5: besluit omgevingsvergunning: plaatsing dakkapel aan voorzijde

De Kiel – Eserstraat 18: besluit omgevingsvergunning: legalisering weideafrastering

Provincie

Algemeen verbindend voorschrift (verordening, MKB-haalbaarheidsvoucher

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument, voorbereidingsbesluit geitenhouderij

Dalerveen/Weijerswold: kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit

Dalen – Oude Dalerveensestraat: kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit

Vaststelling Reglement Expertteam Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe

Waterschap

Sleen en omgeving – verleende omgevingsvergunning voor de Wildmanrun op 14 september ter plaatse van de waterlopen WL03159, WL04537 en WL03160 (Jongbloedvaart)

Oosterhesselen – nabij Verlengde Hoogeveensevaart 28: verleende omgevingsvergunning voor het kappen van twee bomen en het aanbrengen van nieuwe beplanting langs waterloop WL03700

Wezup – nabij Brugstraat: aanvraag omgevingsvergunning voor renovatie stuw ST03469, waterloop WL03667