Coevorden – De gemeenteraad ging dinsdagavond unaniem akkoord met het raadsvoorstel om 500.000 euro beschikbaar te stellen voor het project ‘De Swaneburg Gasloos in 2020’.

Het voorstel stond in januari en februari reeds op de agenda van de commissie- en raadsvergadering, maar werd toen uitgesteld om een haalbaarheidsonderzoek te houden op aandringen van BBC2014 en VVD, waarbij het CDA zich aansloot. Omdat het om een half miljoen gemeenschapsgeld gaat, wilden deze partijen eerst een haalbaarheidsonderzoek.

In het bedrag is de subsidie van 140.000 euro van de provincie inbegrepen. Het voordeel in de exploitatie van De Swaneburg komt ten goede aan de gemeente. Dat is begroot op 21.600 euro per jaar. Daarmee is het voorstel ongewijzigd gebleven.

Advies- en ingenieursbureau Syntraal voerde het onderzoek uit. Conclusie van het rapport is dat het plan zowel technisch als financieel haalbaar wordt geacht en het van harte wordt aanbevolen om uit te voeren. Wel werden nog wat adviezen gegeven, die bij de ontwikkeling van het project worden onderzocht.

De VVD bij monde van André Oudeboon toonde zich tevreden, dat het plan goed doorgelicht is. Ton Soppe van BBC2014 vroeg zich of er geld gereserveerd voor de andere (openlucht)zwembaden in de gemeente. De plannen daarvoor zijn onlangs ingediend. Soppe vroeg om daarmee ruimhartig om te gaan.

Lars Hoedemaker van D66 zei, dat het hem onduidelijk is waarom zo lang over de plannen is gesproken. “Er lag toch een onafhankelijk onderzoek?” Soppe reageerde ogenblikkelijk: ‘Dat onderzoek was niet voldoende onafhankelijk.” Hoedemaker stelde, dat “met een pennestreek 2 miljoen voor glasvezel beschikbaar is gesteld. Daar konden ook wel vraagtekens bij worden gezet.” Burgemeester Bert Bouwmeester zei daarop, dat dat onderwerp niet aan de orde was. Soppe kon het niet nalaten, dat voor glasvezel wel degelijk een onafhankelijk onderzoek is gehouden.

 

Lees ook:

‘De Swaneburg Gasloos’ staat weer op de agenda

Besluit over ‘Gasloos Swaneburg’ valt in raadsvergadering