Coevorden/Emmen – In opdracht van de gemeenten Coevorden en Emmen doet ‘Buro Bries’ uit Groningen onderzoek naar ondernemen met impact in Zuidoost-Drenthe.

Is het bedrijf een onderneming met impact? Zet het bedrijf zich in voor maatschappelijke of ecologische doelen? Dan kan worden meegedaan aan een onderzoek via deze link. De betekeniseconomie is in opkomst in Drenthe. Steeds meer ondernemingen willen naast financiële doelstellingen ook maatschappelijke resultaten behalen, oftewel impact maken.

Impact

Met het onderzoek worden de kansen en behoeftes op het gebied van impactondernemerschap in kaart gebracht. Bedrijven die zich richten op een maatschappelijk of ecologisch vraagstuk noemt Bries impactondernemers. Het kan gaan om het leveren van een positief maatschappelijk effect als onderdeel van het bedrijf of om bedrijven die zich primair richten op maatschappelijke problemen.