Sleen – Op feestelijke wijze werd zaterdagochtend onder grote belangstelling het nieuwe sport- en speelterrein bij het voetbalveld van vv Sleen aan de Oldenhoffstraat geopend. Drie kinderen, afkomstig van vv Sleen, Handbalvereniging Exito en Volleybalclub Sleen, openden het veld door een bal in het doel te gooien of te schieten.

Michiel Everdingen was de grote animator van dit project en het was aan hem om de opening in te luiden. Hij wees de aanwezigen op de anderhalve meter en drong iedereen erop aan die in acht te nemen.

Wethouder Joop Brink als sportwethouder sprak de aanwezigen kort toe en toonde zijn blijdschap, dat dit veld tot stand is gekomen, mede dankzij de gemeente.

Door financiële bijdragen van sponsoren en een groot bedrag uit het LEADER-fonds is het gelukt om een prachtig complex te realiseren. Het stimuleringsfonds van Rabobank Het Drentse Land stelde 10.000 euro beschikbaar, terwijl de LEADER-subsidie 92.403 euro was.

LEADER is een Europees subsidie-, kennis- en actieprogramma voor een vitaal platteland. De commissie, die de projecten stimuleert en beoordeelt, is de Lokale Actiegroep (LAG) Zuidoost-Drenthe. De gemeente en de provincie Drenthe zijn belangrijke co-financiers. Trea Moes van de Lokale Actiegroep (LAG) Zuidoost-Drenthe, overhandigde Everdingen een bordje om dat een mooie plek te geven bij het veld.

Gedurende anderhalf jaar is een werkgroep bestaande uit leden van de drie sportverenigingen en Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn bezig geweest om het veld te realiseren. Ook speeltuinvereniging Kindervreugd was bij de plannen betrokken. Het eindresultaat van de inspanningen is prachtig.