Gees – De sloop van de voormalige openbare basisschool De Klimop is begonnen ten behoeve van de bouw van vijf nieuwbouwwoningen. De eer was aan wethouder Steven Stegen om de eerste sloophandeling te verrichten.

Einde van onderwijs in Gees

Het gaat bij de bouw om een CPO, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, waarbij een groep bewoners gezamenlijk de woningen realiseren. Na het welkomstwoord van Pieter Bijker, door de toekomstige bewoners ingehuurd voor de proces-en bouwbegeleiding, sprak Harm-Jan Lesschen uit Oosterhesselen over de historie van het onderwijs en De Klimop. “Aan de ene kant is het een feestelijk moment, maar anderzijds betekent dit ook het einde aan vele jaren onderwijs in Gees. In 2015 ging de christelijke Rehobothschool dicht, in 2016 volgde De Klimop.” Lesschen was zelf werkzaam op de school van 1971 tot 1977, waarna hij ging lesgeven op het voortgezet onderwijs. “In 1903 werd de basis gelegd en ook de huishoudschool en de mavo waren hier enkele jaren gevestigd. De mavo ging al snel naar Oosterhesselen.” Diverse namen uit die periode passeerden de revue, zoals wethouder Klaas Schepers, Wim Oosting (die Lesschen in Gees opvolgde), juffrouw Wittink, Anna de Jonge-Meppelink, mevrouw Lahuis en Gerrit Hilbrands.

De geschiedenis van het schoolgebouw aan de Wethouder H. Euvingstraat gaat ruim anderhalve eeuw terug. In 1860 besloot het gemeentebestuur van de toenmalige gemeente Oosterhesselen om een school in Gees te stichten en in 1861 werd de school aan de Dorpsstraat in gebruik genomen. In 1903 kwam er een nieuwe school aan de Schoolstraat, nu Wethouder H. Euvingstraat. Deze school werd in 1958 vervangen door de openbare lagere school 1958 (OLS 1958), ook aan de Wethouder H. Euvingstraat. In 2017 stopte het onderwijs in dit gebouw.

Lesschen: “In dit gebouw waren ook kort tijd de huishoudschool en de mavo gevestigd, de mavo ging al snel naar Oosterhesselen.” Diverse namen uit die periode passeerden de revue, zoals wethouder Klaas Schepers, Wim Oosting (die Lesschen in Gees opvolgde), juffrouw Wittink, Anna de Jonge-Meppelink, mevrouw Lahuis en Gerrit Hilbrands.

Herinnering

Lesschen wenste de toekomstige bewoners veel geluk en woongenot op de locatie aan de Wethouder H. Euvingstraat. Hij hoopte, dat er nog een concrete herinnering komt aan de school. Nadat Bijker had toegezegd dat mee te nemen in de plannen was er meteen een aanbod: toekomstig bewoner Peter Prins is net gepensioneerd als leraar handvaardigheid en heeft zich verdiept in de keramiekkunst. Hij zorgt ervoor, dat er op enigerlei wijze aandacht is voor de voormalige school.

Toekomstige bewoners

Toekomstige bewoner Lucas Zwaan sprak de aanwezigen kort toe. Hij en zijn vrouw gaan op het terrein wonen en stelde meteen zijn toekomstige buren Peter en Marcia Prins en Henk Bos en Karin Rump voor. Zwaan duidde erop, dat de voorbereidingen lange tijd duurden en dat het een kwestie van volhouden was. Hij liet weten, dat er momenteel onderhandelingen gaan over de twee woningen die nog te koop zijn.

Lucas en Geesje Zwaan komen uit Gees. Het echtpaar Prins woont nu nog in Wildervank. “Maar Drenthe is één van de mooiste plekken om te wonen.” Henk Bos en Karin Rump komen uit Haaksbergen en bezochten reeds regelmatig Drenthe.

Wethouder Steven Stegen begreep de gevoelens van Lesschen, al komt er iets moois voor terug. De bijeenkomst werd afgesloten met de start van de sloop en een lunch.

Erf met brinkje

Het CPO-project De Klimop wordt een groot erf met een brinkje in het midden en daaromheen vijf duurzame, levensloopbestendige schuurwoningen of boerderijwoningen en twee gemeenschappelijke parkeerschuren. Het stedenbouwkundig plan is gebaseerd op de kenmerken van Gees. De groene brinkachtige plek is een gezamenlijk gebied en wordt ingericht als groene ontmoetingsruimte. Het huidige door de vereniging ontwikkelde plan gaat uit van vijf op maat gemaakte woningen met een gemiddelde prijs van 550.000 euro vrij op naam, waarin ook de parkeerschuren en groene inrichting van het hele terrein zijn meegenomen. Er is vrij uitzicht over de Geeser es. Twee van de vijf kavels zijn op dit moment nog beschikbaar. Via deze link is meer informatie, zoals een brochure, te vinden.