Coevorden – Tom Gubler, Quintijn Assink en Bram Hoekstra, leerlingen van 5vwo (Technasium), oogstten vrijdagmiddag veel lof bij de presentatie van hun rapport over klimaat en industrie met als titel ‘Op groen’. De presentatie vond plaats in De Nieuwe Veste, waarbij vertegenwoordigers van bedrijven, burgemeester Renze Bergsma en wethouder Jeroen Huizing aanwezig waren. Bram moest de bijeenkomst digitaal bijwonen vanwege een coronabesmetting.

Eindconclusie

De eindconclusie van het onderzoek is, dat bedrijven en overheid op sommige punten al goed samenwerken, maar dat het op bepaalde punten zeker beter kan. “We zien bij alle bedrijven de behoefte om samen te werken, zowel met elkaar als met de overheid (gemeente). Bedrijven zien graag beloning in plaats van straffen op het gebied van duurzaamheid. Verder kwam naar voren, dat ondernemingen duidelijke kaders nodig hebben wat betreft duurzaamheidsmaatregelen. Bedrijven denken het meest te kunnen bereiken door de presentatie van een regelpakket.” Het gaat dus om duidelijke regelgeving, maatwerk per sector en een faciliterende rol van de overheid (gemeente en provincie).

Na het welkomstwoord van Quintijn was het woord aan Marieke Peterson, econoom, projectleider energie, klimaat & economie en partner energietransitie bij Enexis Groep. Haar vraag tijdens de interactieve inleiding was hoe de aanwezigen kijken naar economie en duurzaamheid. “Zijn dat aparte begrippen of zijn die met elkaar verbonden?” Een van de antwoorden van de aanwezigen was, dat de economie zeker in verbinding staat met duurzaamheid. “Dat kan geld kosten, maar ook geld opleveren.” Een ander zei: “Economie is iets wat me overkomt, duurzaamheid ben je meer mee bezig.” Ook een mening was, dat economie een zaak is van korte termijn en duurzaamheid een kwestie van een lange adem.

Marieke Peterson stelde, dat het niet alleen om geld gaat en het Bruto Nationaal Product, maar zeker ook om het Bruto Nationaal Geluk. Peter Gras van de werkgroep Duurzaam Dalen en net als leraar Joost Engel betrokken bij de begeleiding van het project, liet weten dat het vooral draait om bewustwording. “Onze inzet is nooit concreet, maar scoort vooral op de lange termijn.”

De drie jongeren van De Nieuwe Veste gaven daarna een inkijkje in hun onderzoek, waarbij vier punten aan de orde kwamen: duurzaamheid, het nationaal klimaatbeleid, milieuorganisaties en grote bedrijven. Voor hun onderzoek bezochten zij in Coevorden onder andere Forbo, Intergas en Koninklijke Apollo.

“Niet altijd duidelijk”

De jongeren presenteerden om en om de resultaten. “Er was maar één bedrijf, dat een klimaatbeleid had met daarbij gestelde doelen. Bij twee bedrijven was iemand verantwoordelijk voor milieu en klimaat. Duidelijk kwam naar voren, dat bedrijven de regelgeving vrij globaal en heel algemeen vinden zonder te letten op de branche. Het is hen ook niet altijd duidelijk waar ze moeten zijn om plannen te realiseren.” Tom, Quintijn en Bram kwamen tot drie categorieën: bedrijven die duidelijk bezig zijn met verduurzaming, bedrijven die wel ambities in die richting hebben en bedrijven waarbij tijd en/of middelen ontbreken.

Daarna namen burgemeester Renze Bergsma en wethouder Jeroen Huizing het rapport in ontvangst uit handen van Quintijn en Tom en onder toeziend oog van Bram.

Respect

Bergsma sprak zijn respect en waardering uit voor de jongeren. “Jullie zijn geen groentjes meer op dit gebied. Jullie hebben grondig onderzoek gedaan, zodat jullie er veel tijd en energie in hebben gestoken. De gemeente kan altijd goede ambtenaren gebruiken”, zei hij. De jongeren hebben gaandeweg het onderzoek ervaren, dat zij serieus worden genomen. Wethouder Jeroen Huizing stelde, dat de jongeren die zelf hebben afgedwongen door hun aanpak.

Vanuit de zaal kwamen namens de bezochte bedrijven ook nog reacties: “Ik ben trots op jullie, dat jullie bij ons kwamen en stevig doorvroegen.” Peter Gras prees de jongeren voor hun conclusies.

Eerder al werden de adviezen overhandigd aan Marja-Liisa Völlers, lid van het Duitse parlement, en zijn de jongeren op bezoek geweest bij Jetta Klijnsma, commissaris van de Koning, om verslag te doen.