Wachtum – Op de Markeschool in Wachtum is dit jaar de pilot ‘Levensecht leren’ gestart. Het is erop gericht om kinderen tegemoet te komen die minder leren van het abstracte denken, maar meer behoefte hebben aan praktijksituaties.

Naast kinderen van de Markeschool komen er ook kinderen van de BWB-school uit Dalen en de Stidalschool uit Dalerveen. De drie scholen vormen samen een scholengroep.

“Ik merkte dat een aantal kinderen de behoefte had om betekenisvol te leren. Veel wat wordt aangeboden in het onderwijs is abstract en heel erg gericht op de theorie”, vertelt leerkracht Manon Kroesen. “Voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben is er al best veel, maar voor de doelgroep die ik zojuist beschreef nog niet. Dankzij de ondersteuning van Onderwijsstichting Arcade kreeg ik toen de gelegenheid om binnen onze scholengroep een pilot te starten.”

Er wordt gewerkt met een levensecht project. “Op dit moment zijn we bezig met het maken van een ontmoetingsplek. De kinderen hebben hiervoor zelf van alles uitgezocht. Zo is er ook een enquête gehouden om de mening van dorpsbewoners te peilen. Uiteindelijk is daar uitgekomen dat er een blotevoetenpad wordt gerealiseerd.”

De start van het project had best wat voeten in aarde. “Je begint heel groots met allerlei plannen. In het begin wil je snel teveel. Het is belangrijk kleine stappen te zetten. We zijn daarom met een klein groepje begonnen. Belangrijk is ook dat je als leerkracht afstand durft te nemen. Het initiatief moet echt bij de kinderen liggen. Door goed te observeren en de juiste vragen te stellen, help je hen vervolgens verder.”

Foto: Onderwijsstichting Arcade/Gerjo Stegeman