De rechtbank in Leeuwarden heeft vandaag het verzoek van de Ondernemingsraad van Big Bazar afgewezen. Het ging om een verzoek tot de benoeming van een herstructureringsdeskundige en een afkoelingsperiode. Big Bazar heeft in Coevorden een XXL-vestiging aan het EDS-plein.

Eerder al wees de rechter het verzoek van Big Bazar om een afkoelingsperiode af. De financiële injectie om lopende verplichtingen na te komen is niet ontvangen.

Big Bazar was al enkele weken bezig met een akkoord: de aan MKB-schuldeisers zou minimaal 20 procent van hun vordering worden betaald en de overige schildeisen kregen een nader te bepalen percentage.

De rechtbank heeft op 4 september geconstateerd dat betaling van de lopende verplichtingen door Big Bazar niet was gewaarborgd. De rechtbank stelde vandaag vast, dat de situatie niet is gewijzigd. Er zou, zo staat in de uitspraak, een kapitaalinjectie van 3,5 miljoen nodig zijn. Dat geld zou moeten komen uit de verkoop van de Belgische dochtermaatschappij van Big Bazar. De onderhandelingen zouden in een vergevorderd stadium zijn, maar er is nog geen zicht op het benodigde kapitaal. Big Bazar kan niet aan haar lopende verplichtingen voldoen.

Het aantal winkels was eerder ruim 130, inmiddels is dat aantal -zo blijkt uit de winkelzoeker op de website van Big Bazar- gedaald tot 100.

Foto: de vestiging van Big Bazar in Coevorden.

Big Bazar krijgt geen ‘afkoelingsperiode’ (update)