Coevorden – De raadscommissie van de gemeente vergadert op dinsdag 3 december vanaf 19.30 uur in de raadzaal in het gemeentehuis.

Op de agenda staan onderdeel het voorstel van het college wat betreft de vaststelling van het bestemmingsplan Zonneakker Haarstdiek in Sleen en het voorstel voor de duurzaamheidsvisie. Irene Dröge, beleidsmedewerker klimaat en duurzaamheid, geeft daarover een presentatie.

De complete agenda met bijbehorende stukken is HIER te vinden.