Coevorden – PPC diende dinsdagavond een motie in, die raadsbreed en van harte werd aangenomen. Het doel is behoud van de afdeling kinderhartchirurgie in het UMC in Groningen. De motie wordt verstuurd aan alle gemeenteraden in het noorden, de Tweede Kamer, de staten en het kabinet. Bovendien zullen de partijen met een landelijke achterban hun kamerleden benaderen.

“Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid heeft aangegeven de afdeling te sluiten”, aldus Henk Bouwers van PPC.” In het noorden is al veel actie ondernomen om deze beslissing terug te draaien. Zo stuurden de gemeente Groningen en provinciale staten van Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel een brandbrief, riepen de niet-universitaire ziekenhuizen in Noordoost-Nederland de minister op de afdeling te laten bestaan, en kwam vanuit de gemeenteraad van Leeuwarden de motie die nu ook in Coevorden is ingebracht.”

Bouwers vervolgde: “We moeten alles in het werk stellen om de beslissing om de afdeling kinderhartchirurgie in het UMCG te sluiten te herroepen. Dit treft direct en indirect kinderen en hun ouders in het noorden. Het is goed dat er nu ook door de raad van Coevorden door middel van deze motie een duidelijk signaal is afgegeven. Hopelijk nemen de andere gemeenteraden in het noorden ook stelling, als ze dat nog niet hebben gedaan.”

Zie ook:

Tekenactie om medewerkers hartchirurgie UMCG te steunen