Coevorden – Anita Speelman uit Aalden had gehoopt, dat de gemeenteraad het college zou vragen om haar beslissing om geen medewerking te verlenen aan de plannen voor tiny houses in Aalden terug te draaien. Dat gebeurde echter niet in de commissievergadering van dinsdagavond.

Wel werden vraagtekens gezet, onder andere door Sandra Katerberg van het CDA, bij het feit dat het anderhalf jaar heeft geduurd voordat het college met dit besluit kwam. Anita en Rolf Speelman dienden in september 2019 de plannen in om een bestemming aan hun grond te geven om te kunnen voldoen aan de vraag naar betaalbare woningen.

Raadsleden stelden wel wat vragen en plaatsten kritische kanttekeningen bij de plannen. Zij vroegen bijvoorbeeld naar de mogelijkheden om de plannen elders te realiseren en de grootte van tiny houses. Gilbert Mulder van de PvdA vroeg zich af of Anita Speelman wel contact heeft gehad met de achterburen. Het bleek, dat zij wel contact met de directe buren heeft gehad, maar de achterburen alleen per brief had uitgenodigd voor een informatieavond. Ook wees Mulder op het uitzicht, dat verloren zou gaan. Speelman bestreed dit.

Beleid

Lars Hoedemaker van D66 vroeg wethouder Jeroen Huizing of de gemeente positief stond tegenover de plannen. Huizing: “Wat betreft tiny houses, ja, maar niet wat betreft de plek.” Hij erkende, dat de periode tot een beslissing wel lang was. Dat bracht Bernette Sieben van de VVD tot de opmerking, dat dit geen incident is. “Dat horen we veel vaker.”

Irene Driehuis van het PAC vroeg zich af of hiervoor een beleid moet worden gemaakt voor dit soort projecten. “Dat schept helderheid voor degenen, die met plannen komen.” Zij kreeg bijval van Henk Mulder van BBC2014 en Bernette Sieben van de VVD.

Tot slot meldde Anita Speelman nog, dat een aantal ambtenaren volgens het nieuwe Omgevingslab van de gemeente behoudend is. “Blijkbaar maakt het uit welke ambtenaar je treft.” Jeroen Huizing stelde echter, dat het genomen besluit van het college is.

Lees ook:

“Gemeente draait 180 graden voor tiny houses in Aalden”