Aalden – Anita Speelman is zwaar teleurgesteld, dat de gemeente Coevorden geen medewerking verleent aan hun plannen voor Tiny Housepark De Molenesch in Aalden. Anita Speelman zet haar mening en bevindingen uiteen in de commissievergadering van aanstaande dinsdag.

Motivatie

In een notitie wordt een overzicht gegeven van hetgeen de laatste anderhalf jaar is gebeurd ten aanzien van de plannen. “Op 25 september 2019 hebben wij, Anita en Rolf Speelman, een verzoek voor vooroverleg ingediend bij de gemeente voor het te ontwikkelen plan Tiny Housepark De Molenesch op ons land tussen de Gelpenberg en de Paardelandsdrift. Wij zien de urgentie en noodzaak voor betaalbare woningen in Aalden. Onze motivatie is het woningtekort in Aalden te verminderen, het aanbieden van betaalbare woningen voor jongeren waardoor ze in Aalden kunnen blijven wonen en om doorstroming te genereren in de woningmarkt in Aalden. Ook ouderen hebben belangstelling. Wij willen wat grotere tiny houses neerzetten met een hoogwaardige kwaliteit. Het worden tien mooie woningen in een park.”

Schandalig lang

“Het traject van aanvraag voor verzoek om planologisch vooroverleg tot het standpunt van de gemeente Coevorden om geen medewerking te verlenen aan de plannen heeft anderhalf jaar geduurd”, zo staat in de notitie. Anita en Rolf Speelman vinden, dat het allemaal schandalig lang heeft geduurd. “Naast alle voorbereidingen en onderzoeken hebben we veelvuldig gemaild en gebeld met de klantmanager. Omdat het allemaal zo verschrikkelijk lang duurde, hebben we uit frustratie tweemaal contact gezocht met de teamleider van de klantmanager en heeft Dorpsbelangen Aalden een mail hierover gestuurd naar wethouder Joop Brink.”

Mening

De gemeente heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het verder ontwikkelen van de plannen. “Hoewel we formeel geen bezwaar kunnen maken, mogen we wel onze mening geven. We voelen ons hierin gesterkt door Dorpsbelangen Aalden. We zijn volledig verrast door de 180 graden ommekeer van de gemeente. De gemeente heeft ons altijd laten weten positief tegenover de plannen te staan.”

Volgens de huidige bestemming is geen woningbouw toegestaan. “Het uitgangspunt van de gemeente is dat het plan geen afbreuk aan de waarde van het perceel/ gebied moet doen. Dat kan als het gebied in de oorspronkelijke staat terug kan worden gebracht. En dat kan doordat de tiny houses op stelconplaten worden gezet. We hebben rekening gehouden met de landschappelijke waarde van het esdorpenlandschap: de open ruimte tussen de bebouwing en de es blijft gehandhaafd en met de doorkijk vanuit het dorp naar de es. Bij archeologisch onderzoek in Zweeloo zijn jaren geleden vondsten gedaan. Niet op ons terrein, maar wel op het terrein waar nu vakantiepark Aelderholt staat. En daar zijn wel woningen gebouwd.”

Het paar wijst ook op eerdere ontwikkelplannen voor het terrein en laat weten: “De gemeente zelf heeft de vorige eigenaar benaderd met plannen om daar een nieuwe school te bouwen. Dit plan is afgeketst, omdat de vorige eigenaar dit niet zag zitten.”

Rolf en Anita Speelman vinden dit geen verbindend besturen. “We verwachten van de raad dat ze het college dwingt om de uitspraak met betrekking tot onze aanvraag in te trekken.”

De agenda van de commissievergadering met alle bijbehorende stukken is hier te vinden.

 

Lees ook:

Zaal bomvol voor informatieavond over wonen in Aalden