De gezamenlijke Drentse vrijwilligerssteunpunten presenteerden maandag het filmpje ‘Mensen maken Drenthe’. De kern van de film is, dat vrijwillige inzet onmisbaar is. Vrijwilligers maken Drenthe. “Zoveel mensen die zich vrijwillig inzetten: dat verdient waardering”, vindt ook Jetta Klijnsma, commissaris van de Koning in Drenthe.

Al jaren vinden de coördinatoren van de steunpunten elkaar in een provinciaal overleg. Deze overleggen zijn onverminderd inspirerend en zeer functioneel. Het jaar 2021 is uitgeroepen tot Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet. Een mooie gelegenheid om provinciaal de krachten te bundelen en de Drentse inzet in een filmpje te laten zien.

Aan de korte film is door alle twaalf gemeenten meegewerkt door inzet van vrijwilligers en het beschikbaar stellen van locaties. De diversiteit van vrijwilligers en het vrijwilligerswerk wordt getoond. De film ‘Mensen maken Drenthe’ wordt met een diepe buiging opgedragen aan alle inwoners van Drenthe die zich al jaren belangeloos en met hart en ziel inzetten.

Foto: screenshot.