Coevorden – De fractie van de PvdA Coevorden stemt aankomende dinsdag tijdens de raadsvergadering tegen het voorstel van het college om de auto’s te laten terugkeren in de Friesestraat-Noord. De fractie stelt zich op het standpunt dat de onderbouwing van het plan flinterdun is. Deze is met name gebaseerd op vermeende belangstelling van enkele ondernemers om zich in dat deel van de Friesestraat te vestigen. Of daar gegeven de coronacrisis ook iets van terecht gaat komen is maar zeer de vraag. Verder is er een breed verzet van inwoners van Coevorden en een aantal ondernemers in de Friesestraat. Dat kan volgens de fractie niet zomaar terzijde worden geschoven.

De raad wordt alleen de keus voorgelegd ja of nee. Alternatieve plannen heeft het college niet. “Dat terwijl er wel allerlei suggesties vanuit bevolking en ondernemers worden aangedragen. De PvdA-fractie is van mening dat nu niet overhaast besloten moet worden over een plan waar veel weerstand tegen is. Neem de tijd om een alternatief scenario uit te werken. Een plan dat aansluit bij de ontwikkelingen op de Markt, Weeshuisweide en het stationsgebied. En wat recht doet aan de uitgangspunten van het wensbeeld. Water, gezelligheid en historie. Auto’s horen daar zeker niet bij.”

Eerder al spraken het PAC en D66 zich uit tegen de voorgenomen plannen.

Motie

De PvdA dient op basis van het voorstel een motie in. “Opwaardering en herinrichting van het gebied Friesestraat-Noord’ is gewenst gezien de leegstand, waarbij de aantrekkelijkheid van het gebied onder druk staat. Terugkeer van de auto is het enige voorliggende scenario, waardoor de raad is gedwongen in een keuze voor ja of nee, terwijl ook andere scenario’s mogelijk zijn. Er is veel weerstand vanuit bewoners en winkeliers tegen de voorgestelde plannen. De inzet op het vullen van winkelpanden staat haaks staat op het uitgangspunt om het winkelgebied te verkleinen. Er is geen verbinding in uitstraling en inrichting tussen de plannen Markt, Weeshuisweide, stationsgebied en kop Friesestraat. De kracht van Coevorden ligt in het beleefbaar maken van historie door middel van het herstel van of opnieuw zichtbaar maken van historische elementen. Niet in beeld is of het aanbod van panden geschikt is voor het type bedrijven zoals dat wordt voorgesteld. Een langetermijnvisie op de verdere ontwikkeling van het gebied kop Friesestraat ontbreekt.”

In de motie draagt de PvdA het college op: 1. een stedenbouwkundig bureau opdracht te geven een alternatief scenario te ontwikkelen voor de inrichting Friesestraat-Noord, zo mogelijk met advies van stedenbouwkundige Shyam Khandekar. De opdracht is om aan de hand van de uitgangspunten van het geactualiseerde wensbeeld en de opdracht om tot een ontwerp te komen wat een geheel vormt met de inrichting van Markt, Weeshuisweide en stationsgebied en op termijn een langetermijnvisie te ontwikkelen ten aanzien van het vastgoed in het gebied Friesestraat-Noord. Dit plan moet worden aangeboden aan de raad,naast het voorstel van het college.” Shyam Khandekar stond destijds aan de basis van het Wensbeeld voor Coevorden.