Regio – Kinderen interesseren voor wetenschap en techniek, huishoudens met een kleine portemonnee ondersteunen bij het energiezuinig maken van hun woning, inwoners helpen om de zorg voor elkaar te kunnen organiseren. Dit is een greep uit de projecten die starten onder de vlag van de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe.

De stuurgroep heeft ruim 4,5 miljoen euro toegekend aan het starten van nieuwe projecten en het verlengen of uitbreiden van de bestaande projecten. Al deze projecten hebben tot doel om de brede welvaart in de regio te vergroten.

Alle projecten zijn initiatieven op het gebied van werken, wonen en welzijn, waar samen met onder andere ondernemers, zorgverleners, scholen en woningcorporaties aan wordt gewerkt. Henk Jumelet, voorzitter van de stuurgroep Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe: “We zijn eind 2019 goed van start gegaan met de eerste projecten. Zo zijn de eerste studenten gestart met de flexibele opleiding hbo-verpleegkunde. Ook zijn er mooie lokale projecten, waar we experimenteren met nieuwe manieren van werken om hier als regio van te kunnen leren. In het project ‘Kinderen eerst’ zijn huisartsen gestart met een andere aanpak om ouders en kinderen met vragen over bijvoorbeeld opgroeien en gedragsproblemen eerder en anders te kunnen helpen.”

In het project Skills4future werken bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden samen aan een sterk en toekomstbestendig technisch mbo-beroepsonderwijs. Door samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden verbeteren regionale kennisdeling en innovatie.

Jeugd en techniek

Door nu te investeren in het interesseren van kinderen voor wetenschap en techniek, wordt op de lange termijn verwacht dat er meer breed technisch opgeleide werknemers instromen op de arbeidsmarkt in de regio. Zo laat het Fablab Coevorden (een openbare digitale werkplaats) kinderen vanaf groep 6/7 kennismaken met techniek en de toepassingsmogelijkheden van techniek in de samenleving.

Proeftuinen wonen

Elke gemeente in de regio gaat de komende vier jaar experimenten uitvoeren om woningen te verbeteren. Dat gebeurt in proeftuinen, om te ervaren welke aanpak in de regio het beste werkt. Naast proeftuinen in Hoogeveen, Borger-Odoorn en Emmen gaan nu ook proeftuinen in Coevorden, Aa en Hunze en Hardenberg van start. Ook start een proeftuin ‘Vitale dorpen’.

Foto: Leerlingen van De Nieuwe Veste tijdens een Dag van de Techniek (archieffoto Esselien de Groot).