Coevorden – De gemeente Coevorden hield dinsdag een inspiratie-evenement over preventie in onderwijs en jeugdzorg. In Kinepolis Emmen heette wethouder Jeroen Huizing de circa 130 deelnemers welkom.

Net als andere gemeentes heeft Coevorden te maken met een toenemende vraag naar jeugdhulp en afnemende ‘gelukscijfers’ bij de jeugd. Ook is er schaarste bij de beschikbare jeugdhulp. De deelnemers waren professonials uit onder meer het primair en voortgezet onderwijs, kinderopvang, welzijnsorganisaties en gemeentelijke instellingen.

Er werden inzichten uitgewisseld en nieuwe wegen verkend om de uitdagingen rond de jeugdhulp, gelukscijfers en schaarste aan te pakken. Met als centrale vraag: zoeken we de oorzaken voor normafwijkingen niet te veel in het kind in plaats van in de omgeving?

Onderwijswetenschapper, psycholoog en bedrijfskundige Bert Wienen leidde de deelnemers door inspirerende vraagstukken en bood concrete perspectieven voor de gemeente Coevorden. Zo zou bij elke vraag voor hulp niet alleen gekeken moeten worden naar een verklaring vanuit het kind, maar moet worden gekeken naar minimaal vijf andere mogelijke verklaringen wat betreft het gedrag.

Bert Wienen vertelde over de metafoor van de brandweer: als de specialist bij een brand komt, ondersteunt hij de brandweer en gaat niet een andere brand blussen of het blussen overnemen. Zo zou het ook met de zorg voor een kind moeten gaan: dus de professionals ondersteunen en de expertise (tijdelijk) toevoegen.

In een paneldiscussie deelden jongeren en professionals hun inzichten en gingen zij in gesprek over de uitdagingen en kansen in het onderwijs, de leefomgeving en de jeugdzorg. Zo gaf docent Harold Vriesema van de Paul Krugerschool in Coevorden aan dat het goed is om elke ochtend contact te maken met alle kinderen en dat dit een belangrijk begin is van een fijne schooldag. Zowel voor de leerkracht als leerling.

In de paneldiscussie werd door jeugdconsulent Muriel Keuter de vraag gesteld of ‘een jongere soms ook even geen zin mag hebben in school’. Margreet Hake, docent en zorgcoördinator op de Nieuwe Veste, beaamde dit en zou het wenselijk vinden als gedrag van kinderen minder geproblematiseerd zou worden en meer gekeken wordt naar wat er ‘gewoon’ bij hoort.

Dit evenement was de start van een langer project waarin de gemeente met de professionals wil kijken hoe een andere kijk op preventie kan bijdragen aan structureel betere gelukscijfers bij de jeugd.