Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Coevorden – Bentheimerstraat 54A: aanvraag omgevingsvergunning: het hebben van twee appartementen

Coevorden – Hendrik Beerlingweg 3: voor verandering inrichting (milieu, plaatsen luchtwasserinstallatie) (ontwerpbesluit)

Coevorden – Esschenbrüggerdijk 11A: aanvraag omgevingsvergunning: verplaatsing woonwagen

Coevorden – Kasteel 4: aanvraag omgevingsvergunning: wijzinging kozijnen monumentaal pand

Sleen – Schaapstreek 36: Ontheffing geluidshinder voor tuinfeest

Coevorden – Roelie Duinkerkenstraat ong.: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Benneveld – Bennevelderstraat 39: aanvraag omgevingsvergunning: het hebben van een vakantiewoning

Dalen – Thijakkerstraat: voor het organiseren van het evenement Mini Roparun

Coevorden – Markt 18: aanvraag omgevingsvergunning: het toevoegen van twee bovenwoningen

Coevorden – Parallelweg 45 en Vosmatenweg 1: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing beveiligingscamera’s

Coevorden – VN-laan 2C: aanvraag omgevingsvergunning: het plaatsen van twee dakkapellen

Geesbrug – Twaalf Ellenweg ongenummerd: aanvraag omgevingsvergunningo: plaatsing antennemast

Geesbrug – Iepenlaan/Esdoornlaan: voor de organisatie van het evenement Nieuwjaarsteam Geesbrug

Coevorden – agenda commissievergadering gemeenteraad

Erm – Dalerstraat 7: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een kastanje

Dalerpeel – Wittenweg 13: ontheffing geluidshinder voor huwelijksfeest

Schoonoord – Oude Molenstraat ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Aalden – Aelderstraat 6: melding incidentele activiteit, jubileumfeest en muziek

Coevorden – Steenanjer ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Geebrug – Energiestraat 21 – ontvangst melding omgevingsvergunning: verandering activiteiten

Oosterhesselen – Beatrixlaan t.h.v. nummer 52-54: voor de organisatie van het Buurtfeest Oktoberfest

Schoonoord – Slenerweg: voor de organisatie van het ‘Mysterie van Sleenerzand 

Coevorden – gebied zuid gemeente: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van zes berken

Dalerveen – Stroetendijk 1: ontvangst melding omgevingsvergunning: plaatsing dieselolietank voor 3000 liter

Dalen – Broekkampsdijk 5: ontvangst melding omgevingsvergunning: verandering activiteit

Schoonoord – Slenerweg 5: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van twee rode beuken

Provincie

Subsidieregeling investeringen kleine en middelgrote Drentse Musea

Waterschap

Toestemming voor aanbrengen en hebben van een hekwerk op een bestaande dam met duiker in waterloop WL03175, over een lengte van circa 25 meter, nabij de Krimweg/N34 te Coevorden

Toestemming voor drainage/ontwatering en het aanbrengen en hebben van ontwateringsmiddelen en twee drainage-uitmondingen in het talud op de rechteroever van waterloop WL03896, nabij de Reindersdijk te Coevorden