Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Sleen – diverse locaties: voor het organiseren van Sportmarkt Sleen

Meppen – omgeving: voor het organiseren van het evenement RunForestRun

Oosterhesselen – Brink: voor de organisatie van rommelmarkt OGZ

Zwinderen – Markeweg: voor organisatie feest ‘805 jaar Zwinderen

Coevorden – Weeshuisweide: voor het lossen van een kanonschot

Coevorden – Markt: voor de organisatie van een boeken- en muziekmarkt

Coevorden (gemeente) – beleidsplan jeugd gemeente Coevorden 2015 – 2016

Nadere regels plaatsingssubsidie gemeente Coevorden

Coevorden – Sallandsestraat: verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

Coevorden (Steenwijksmoer) – Dwarspad ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Schoonoord – Sportparklaan: aanvraag omgevingsvergunning: het verbouwen van de woning

Sleen – Broeklanden 4: voor het veranderen van agrarisch bedrijf naar stalling voor caravans/campers/vouwwagens/boten

Meppen – Mepperstraat 20: aanvraag omgevingsvergunning: het plaatsen van een betonnen keerwand om geluid te weren

Coevorden – Van Heutszpark ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Aalden – vooraankondiging bestemmingsplan ‘Kernen, tussen Aelderstraat 6 en 10, woningbouw’

Noord-Sleen – Naoberserf 5, aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een schuur

Coevorden – Van Heutszsingel 9: ontwerpbeschikking: het verbeteren van de vluchtwegen

Coevorden – Scholekster 8: aanvraag omgevingsvergunning: oprichting van een metaalbewerkingsbedrijf

Coevorden – Botersteeg 1 en 1a: aanvraag omgevingsvergunning: toevoeging appartement

Gees – Dorpsstraat 8: aanvraag omgevingsvergunning: het verbouwen van de woning

Dalen – Veenhuizerweg 5: voor het beëindigen van de inrichting

Benneveld – Bennevelderstraat 39: aanvraag omgevingsvergunning: het hebben van een vakantiewoning

Dalen – De Brinken 5: interne aanpassing rijksmonumentale boerderij (monument nr. 468584) (ontwerpbesluit)

Coevorden – gemeente: afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

Bouwverordening gemeente Coevorden

Verordening naamgeving en nummering (adressen) Coevorden 2018

Coevorden – Europaweg 15A: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Dalen – Stationsstraat 5A: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een beuk

Meppen – Mepperstraat 47: aanvraag omgevingsvergunning; realisering dieruitlopen (milieuneutrale wijziging)

Dalerveen – Hoofdstrat 104B: aanvraag omgevingsvergunning: het realiseren van een fietsenschuurtje

Dalen – ’t Veld 3: aanvraag omgevingsvergunning: het knotten van een linde

Coevorden – Rijnsestraat: omgevingsvergunning: verlenging beslistermijn: plaatsing dakkapel

Oosterhesselen – Verl. Hoogeveense Vaart 44: omgevingsvergunning: verlenging beslistermijn: plaatsing tijdelijke woonunit

Gees – Verl. Hoogeveense Vaart 19: omgevingsvergunning:- acceptatie melding: aanleg gesloten bodemenergiesysteem

Coevorden – Klooster 4A: aanvraag omgevingsvergunning: het plaatsen van zonnepanelen

Oosterhesselen – Langbos 22: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een linde

Coevorden – Klooster 51: aanvraag omgevingsvergunning: omzetting van bedrijfswoning naar plattelandswoning

Sleen – Bontekoestraat ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van vier woningen

Aalden – Aelderstraat 65: vastgesteld bestemmingsplan ‘Kernen, Aelderstraat 65 in de gemeente Coevorden’

Coevorden – Friesestraat 36: aanvraag omgevingsvergunning: het hebben van winkelruimte met appartementen

Sleen – Bannerschultestraat 2: voor interne verbouwing gevels rijksmonument (monumentnummer 478220) (verleend)

Coevorden – Steenanjer ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Aalden – Aelder Hooghepad 3: acceptatie melding omgevingsvergunning: aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Sleen – Plan Jongbloed: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van twee beuken

Provincie

Algemene inkoopvoorwaarden provincie Drenthe 2022 voor leveringen en diensten

Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Drenthe 2022

Waterschap

Ontwerp jaarrekening en jaarverslag 2021