Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Gees – Holtweg 9: aanvraag omgevingsvergunning: realisering tijdelijke opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne

Coevorden – Esschenbrüggerdijk 27: aanvraag omgevingsvergunning: voor plaatsing woonwagen

Coevorden – gasfabriek: evaluatieverslag bodemsanering

Coevorden – Jeroen Boschstraat 9: aanvraag omgevingsvergunning: realisering dakopbouw

Zweeloo – Kruisstraat 17: aanvraag omgevingsvergunning: voor plaatsing mantelzorgwoning

Dalerpeel – Steigerwijk 46: aanvraag omgevingsvergunning: voor plaatsing mantelzorgwoning

Gees – Goringbosch 2: aanvraag omgevingsvergunning: voor plaatsing zonnepanelen

Meppen – Driftweg 3: aanvraag omgevingsvergunning: voor burgerlijke bewoning van voorheen agrarische woning

Sleen – omgeving: voor het organiseren van de Wandel4Daagse Sleen

Wezup – Wezuperstraat 4: ontwerpbeschikking: vergunning brandveilig gebruik van zorgboerderij

Geesbrug – Twaalf Ellenweg 12: voor het realiseren van overdekte dieruitlopen (verleend)

Stieltjeskanaal -Stieltjeskanaal 8: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van 1 eik

Coevorden – Willem Mantelstraat 21: aanvraag omgevingsvergunning: voor uitbreiding woning

Wezuperbrug – Oranjekanaal NZ 10: voor organisatie voorjaarstocht

Gees – Dorpsstraat ong.: voor het bouwen van een woning (verleend)

Coevorden – Stevingweg ong.: aanvraag omgevingsvergunning: de bouw van bedrijfsverzamelgebouw

Dalen – Reindersdijk 55: aanvraag omgevingsvergunning: tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten en stagiaires

Wachtum – Grevenberg 7: voor uitbreiding van de inrichting met een ligboxenstal (ontwerpbesluit)

Dalerveen – NAM-weg ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van 1 eik

Coevorden – aanvraag omgevingsvergunning: kappen 1 meelbes, Lijsterbes; 1 es, Commiezenweg

Erm – Oostereind 16: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van 1 eik

Dalen – Hoofdstraat 35: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van 1 esdoorn

Coevorden (Nieuwe Krim) – Nieuwe Krim 48: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van 1 eik

’t Haantje – ’t Haantje 66: voor de bouwen van staluitlopen en wijziging dieraantallen en soort (ontwerpbesluit)

Dalen – Oude Dalerveensestraat 18: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van 2 eiken

Wezup – Wezuperstraat 4: aanvraag omgevingsvergunning: kappen van 2 eiken

Waterschap

Ontwerpbegroting 2023 bedrijfsvoeringsorganisatie Aqualysis

Openbare vergadering algemeen bestuur 11 mei 2022

Openbare vergadering commissie financiën en beleidsuitvoering 11 mei 2022