Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Coevorden: verkeersbesluit elektrische laadpalen

Coevorden – De Hulteweg 20: voor het oprichten van één van de drie windmolens aan de Bellweg/De Hulteweg

Erm: vaststelling straatnaam in Erm

Gemeente Coevorden: Woonwagenbeleid 2021

Gemeente Coevorden: Woonvisie gemeente Coevorden 2021+

Geesbrug – Kanaalweg 54: voor het kappen van een eik (verleend)

Dalerveen – gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Hoofdstraat 110 Dalerveen, Recreatiebedrijf’

Coevorden – Stevinweg ong.: voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw (aanvraag)

Dalen – Luunkamp 31: voor het verbouwen van de woning (verleend)

Erm – Ermerzand 112: voor het verbouwen van de recreatiewoning (verleend)

Dalen – Hoogehaar 16: voor het bouwen van een werktuigenberging met wasplaats (verleend)

Wachtum – Westereind 26: voor het hebben van een bed & breakfast (verleend)

Coevorden – Klinkenvlier 3-BIJ: voor legalisering blokhut en verplaatsing inrit (aanvraag)

Gees – Schaapveensweg 3: voor het wijzigen van de gevel (verlenging)

Coevorden – naast Stevinweg 7: voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw (verleend)

Dalen – Luunkamp 22: voor het plaatsen van een dakkapel (aanvraag)

Coevorden – achter Burg Gautiersingel 1-27: voor het realiseren van bergingen (aanvraag)

Geesbrug – Zwinderscheveld ong.: voor bouwen overkapping voor laden van elektrische voertuigen (aanvraag)

Coevorden – Eendrachtstraat 13: voor het hebben van een appartement (aanvraag)

Coevorden – Esschenbruggerdijk 11A, 27 en 33: voor verplaatsing woonwagens (aanvraag)

Dalen – Luunkamp 35: voor het plaatsen van een dakkapel (verlenging)

Dalen – Hoofdstraat 35: voor het verbouwen van de schuur (aanvraag)

Coevorden – Sallandsestraat 51: voor verbouwing hotel (aanvraag)

Provincie

Openstelling POP3 investeringen in infrastructuur landbouwbedrijven 2022 Drenthe

Waterschap

Ontwerp-Waterschapsverordening waterschap Vechtstromen

Ontwerp-Onderhoudskeur waterschap Vechtstromen

Waterbeheerprogramma 2022 – 2017