Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Coevorden – Bellweg/De Hulteweg ong.: voor het plaatsen van drie windmolens

Coevorden – Churchilllaan: voor het kappen van vijf meelbessen in verband met de renovatie van de straat (aanvraag)

Dalen – Emmerweg 8: voor de bouw van 2 appartementengebouwen van elk 12 appartementen in 3 bouwlagen (aanvraag)

Coevorden – naast Stevinweg 7: voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw (aanvraag)

Oosterhesselen – Beatrixlaan 54: voor het kappen van een eik (aanvraag)

Coevorden (Steenwijksmoer) – Hoofdweg 105: voor het kappen van een eik (aanvraag)

Noord-Sleen – plan Naoberserf: voor het bouwen van een schuurwoning (aanvraag)

Dalen – Hoogehaar 16: voor het bouwen van een werktuigenberging met wasplaats (aanvraag)

Openbare raadsvergadering van de raad der gemeente Coevorden op donderdag 4 november 2021

Coevorden – diverse routes: voor het organiseren van Grachten-Ganzenloop

Meppen – Mepperstraat 41L: voor het verbouwen van de recreatiewoning (aanvraag)

Coevorden (Steenwijksmoer) – Hoofdweg 64: voor burgerlijke bewoning van agrarische bedrijfswoning (aanvraag)

Oosterhesselen – Boerhoorn 64: voor het plaatsen van een dakkapel (aanvraag)

Coevorden – Henriëtte Roland Holstlaan 9: voor het verbouwen van de woning (aanvraag)

Schoonoord – Tramstraat ong.: voor het hebben van een tijdelijke woonunit (verlenging)

Gees – Schaapveensweg 3: voor het wijzigen van de gevel (aanvraag)

Coevorden – De Savornin Lohmanstraat 34: voor plaatsing dakkapel (aanvraag)

Zweeloo – De Wheem 25: voor bouwen woning ter vervanging van bestaande woning (aanvraag)

Provincie

Subsidieregeling COVID-19-maatregelen kleine en middelgrote Drentse musea

Gedragslijn verlenen uitstel op POP3- en POP3+-beschikkingen provincie Drenthe

Reglement van Orde Provinciale Staten van Drenthe 2021

Waterschap

Ontwerp tweede begrotingswijziging 2021

Ontwerpbegroting 2022