Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Erm – N 376 Komgrens Achterste Erm en knik Deutlanden: voor het veranderen van de N376 (aanvraag)

Dalen – De Bente 21: voor het kappen van een beuk (verleend)

Coevorden – Wulp 5: voor veranderen van distributiecentrum door plaatsing gesloten bodemenergiesysteem

Sleen – Langs de N376 (Horstingerend) ter hoogte van huisnummer 9 voor het kappen van negen eiken (verleend)

Gees – Oude Steeg 19: voor legaliseren verdiepingsvloer en plaatsing dakramen in rijksmonument (aanvraag)

Coevorden – Einsteinweg 10: voor het aanleggen van 18 parkeerplaatsen (aanvraag)

Coevorden – Marconiweg 6: voor het bouwen van een overkapping (verlenging)

Dalen – Verkeersbesluit 60 km/u zone De Loo-Looweg Dalen

Zwinderen – Verl Hoogeveense Vaart 31 en 33 voor het bouwen van een vleesvarkensstal (ontwerpbesluit)

Gees – Wethouder H Euvingstraat 5: voor verbouwing schuur en woning en verplaatsing uitrit (verlenging)

Gemeente Coevorden – Gebied Zuid- : voor het kappen van 3 bomen (aanvraag)

Erm – De Hoek 2 voor het verbouwen van een rijksmonument (verleend)

Sleen – Carspelstraat 14 voor het kappen van een eik (verleend)

Coevorden – Bentheimerstraat ong. voor het bouwen van twee woongebouwen van 9 appartementen (verleend)

Dalen – Hoofdstraat 51 voor het kappen van een beuk (verleend)

Coevorden – Weijerswold 8: voor wijziging bestemming van agrarisch bijgebouw naar wonen (ontwerpbeschikking)

Coevorden (eilandperron station Coevorden) – Stationsplein 1 voor het plaatsen van twee beschuttingssystemen (verleend)

Aalden – Gelpenberg 28 voor het bouwen van een werkschuur (verleend)

Gees/Erm/Schoonoord – Verkeersbesluit

Erm – Ermerzand 21 voor het verbouwen van de recreatiewoning (verleend)

Coevorden – Vlieghuis Europaweg 42: voor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (aanvraag)

Zwinderen – Markeweg 8 voor het hebben van een bed & breakfast en het aanbrengen van een dakraam (verleend)

Provincie

Openstellingsbesluit POP3 Uitvoering LEADER 2021

Kwaliteitscriteria 2.2 en Handreiking bij Kwaliteitsverordening Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Terinzagelegging positieve weigering Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming Benterdijk 5 Dalen

Besluit voor Bio Energy Coevorden B.V. in Coevorden

Waterschap

Coevorden, realiseren twee tijdelijke werkputten waterloop WL02749

Openbare vergadering algemeen bestuur 30 juni 2021

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

REACT EU: Innovatie-ecosysteem Duurzame gezondheid

REACT EU: Benutten kansen RIS3 transities