Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Gemeente Coevorden – langs de N376: voor het kappen van een boom (aanvraag)

Coevorden – langs het water nabij de Morseweg: voor het kappen van een es (aanvraag)

Erm – Dalerstraat 53: voor het bouwen van een schuur (verlenging)

Coevorden – Van Heutszpark ong. voor het bouwen van een woning (verleend)

Oosterhesselen – Burg. De Kockstraat 68a: voor het bouwen van een schuur (verlenging)

Dalerpeel – Oranjestraat ong.: voor het plaatsen van een antennemast (verlenging)

Coevorden – Weijerswold 8: voor het wijzigen van de dakbedekking van een monumentaal pand (aanvraag)

Coevorden – Krimweg e.o.: voor het vervangen van kabels en leidingen binnen archeologische zones (aanvraag)

Schoonoord – Scheringalaan e.o.: voor het vervangen van kabels en leidingen binnen archeologische zones (aanvraag)

Oosterhesselen – Beatrixlaan 77: voor het verbouwen van de woning (aanvraag)

Zwinderen – Burg. Legroweg 2: Ontheffing openingstijden eet- en drinkgelegenheid

Coevorden – Markt: Intrekking vergunning standplaats weekmarkt

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden

Waterschap

Ontwerp eerste begrotingswijziging 2021 van waterschap Vechtstromen

Dalen, hekwerk met toegangspoort binnen beschermingszone WL03182

Jaarverslag en jaarrekening 2020 van waterschap Vechtstromen

Openbare vergadering commissie Financiën en Beleidsuitvoering 16 juni 2021

Openbare vergadering Opgavegerichte commissie 16 juni 2021

Provincie

Subsidieregeling alliantieprojecten Sociale Agenda provincie Drenthe