Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Meppen – Mepperstraat 20: voor het veranderen van de milieuactiviteiten (aanvraag)

Coevorden – Weegbree ong.: voor het bouwen van 6 woningen (verlenging)

Meppen – Mepperstraat 20: voor het hebben van een metaalverwerkingsbedrijf (aanvraag)

Coevorden – Commiezenweg ong., Coevorden (CVD,K,): voor het bouwen van 4 woningen (verlenging)

Coevorden – Van Heutszsingel 5: voor het aanpassen van het kozijn, dakbedekking en dakkapel (aanvraag)

Wezup – Westeinde 10: voor het slopen en herbouwen van een schuur (verlenging)

Coevorden – Burg Gautiersingel 1-27: voor het realiseren van 6 woningen in een bestaand pand (aanvraag)

Wachtum Middendorp 3: voor het bouwen van een loods (geweigerd)

Achterste Erm – langs de N376: voor het kappen van negen Amerikaanse eiken (aanvraag)

Coevorden – Nieuwe Dijk 23: voor het in gebruik hebben van een mestsilo van 6000 m3 (gedeeltelijke intrekking)

Coevorden – Wulp 5: omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanleg gesloten bodemenergiesysteem (aanvraag)

Dalen – De Bente 21a: voor het kappen van een beuk (aanvraag)

Aalden – Gelpenberg 9: voor het uitbreiden van de woning en het wijzigen van het gebruik (verleend)

Erm – Ermerzand 71: voor het verbouwen van de recreatiewoning (aanvraag)

Oosterhesselen – Beatrixlaan 77: voor het verbouwen van de woning (aanvraag)

Erm – De Brinken 1: voor het verbouwen van de woning (verleend)

Noord-Sleen – Zweeloërstraat ong.: voor het optimaliseren van de waterafvoer (verleend)

Dalen – Vossebelt 7: voor realisering van een werktuigenberging en wijziging aantal vleesvarkens (verleend)

Coevorden – Vuurdoorn 18: voor het hebben van een erker (aanvraag)

Aalden – Baander 11: melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem (ontvangst)

Wezuperbrug – Oranjekanaal ZZ 14: acceptatie melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem (acceptatie)

Sleen – Brink 12: voor het verbouwen van de woonboerderij (verleend)

Coevorden – Willem Mantelstraat kavel 416B: voor de bouw van een 2^1 kap woning (ontwerpbeschikking – rectificatie)

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden

Noord-Sleen – Emmerstraat 12a: voor het bouwen van een tuinhuisje (verleend)

Coevorden – Pieter Breughelstraat 15: voor het aanleggen van een parkeerplek (verleend)

Sleen – De Goornhoek 3: voor het hebben van reclame (aanvraag)

Wezup – Wezuperstraat 29: voor het bouwen van een woning (aanvraag)

Coevorden – Klinkenvlier 6: voor het plaatsen van een kantine met bijgebouwen (verlenging)

Erm – Oostereind 29: voor het plaatsen van zonnepanelen in een weiland (aanvraag)

Provincie

Wijziging subsidieplafond Subsidieregeling groene bewonersinitiatieven Drenthe

Bedrijvenregeling Dutch TechZone 2020

Subsidieplafond 2021 Subsidieregeling Podium Platteland 2.0

Waterschap

Zweeloo, aanbrengen glasvezelkabels waterloop WL06705

Openbare vergadering algemeen bestuur 26 mei 2021