Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Coevorden – Schaepmanstraat: melding omgevingsvergunning: lozing buiten inrichting (op hemelwaterriool)

Coevorden – Melkkade 20: aanvraag omgevingsvergunning: aanleg kabeltracé

Coevorden – Melkkade 20: aanvraag omgevingsvergunning: aanleg kabeltracé deel 2

Coevorden – Scholekster 8: besluit omgevingsvergunning: oprichting metaalbewerkingsbedrijf

Erm – Achterste Erm 13: aanvraag omgevingsvergunning: vervanging schuur bij monument

Sleen – Brink 20: besluit omgevingsvergunning: het kappen van drie perenbomen

Coevorden – Krimweg ong.: besluit omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Coevorden – EEG-laan 22: besluit omgevingsvergunning: aanleg inrit

Sleen – Brink 16: besluit omgevingsvergunning: plaatsing zonnepanelen

Dalen – Veenhuizerweg 4: besluit omgevingsvergunning: vervanging bedrijfswoning

Geesbrug – Twaalf Ellenweg ong.: besluit omgevingsvergunning: plaatsing antennemast

Geesbrug – Coevorderstraatweg 44: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Oosterhesselen – Geubel 1: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Coevorden – Weeshuisweide: melding voor organisatie startschot Kasteelpark

Holsloot – Den Hool 6: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing bijgebouw

Coevorden – Vincent van Goghstraat 19: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing rookgasafvoer en zonnepanelen

Zweeloo – Hoofdstraat 28: vergunning voor organisatie ‘Sneeuwpop’

Zwinderen – Verlengde Hoogeveense Vaart 56: besluit omgevingsvergunning: het kappen van zeven eiken

Provincie

Subsidieplafond 2023 Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Drenthe 2.0

Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Drenthe 2.0

Aanwijzingsbesluit DAEB EK Wielrennen 2023

Melding Bus-sanering; locatie Stationsstraat 34-36 Coevorden

Waterschap

Begrotingswijziging 2023 gemeenschappelijk openbaar lichaam Het Waterschapshuis

Ontwerpbegroting 2024 gemeenschappelijk openbaar lichaam Het Waterschapshuis

Ontwerp Onderhoudskeur waterschap Vechtstromen

Ontwerp Waterschapsverordening waterschap Vechtstromen