Coevorden – Eind januari ontvangen de inwoners van de gemeente de aanslag gemeentelijke belastingen voor het belastingjaar 2023. Op de aanslag staat wat u in 2023 aan onroerendezaakbelasting (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing moet worden betaald. Ook de beschikking Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ-beschikking) staat vermeld. Niet iedereen betaalt alle belastingen. Het maakt verschil of u eigenaar of gebruiker bent, maar ook of het belastingobject een woning of een bedrijfspand is. Via het WOZ-loket, www.coevorden.nl/woz-loket.nl zijn het WOZ-taxatieverslag en de aanslag te bekijken. Wie alleen een WOZ-waarde wil bekijken kan dat zonder inloggen met DigiD doen via www.wozwaardeloket.nl. De WOZ-waarde van woningen is voor iedereen openbaar.

Bezwaar maken

Wie het niet eens is met de aanslag en/of beschikking kan binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar indienen. Dat kan alleen formeel, u dient de aanslag wel te betalen. Bezwaar indienen kan digitaal via www.coevorden.nl/belastingen-bezwaar of schriftelijk bij de gemeente Coevorden, t.a.v. de Heffingsambtenaar, team belastingen, postbus 2, 7740 AA Coevorden.

Wie het lastig vindt om zelf een bezwaarschrift te schrijven kan hulp vragen aan de medewerkers van het team belastingen. Zij helpen met het invullen van het (WOZ)-bezwaarschrift. Een afspraak kan worden gemaakt via telefoonnummer 14 0524.

Betalingstermijnen

Als er een aanslag in de bus valt met de datum 31 januari 2023 wordt het bedrag automatisch in tien termijnen geïnd van februari tot en met november. Als er geen automatische incasso is, moet het bedrag in twee termijn worden betaald. De vervaltermijnen staan op het aanslagbiljet. Een automatische incasso afgeven kan schriftelijk via de meegestuurde machtigingskaart of via de website www.coevorden.nl/automatische-incasso.

Kwijtschelding aanslag

Wie in 2022 kwijtschelding heeft gehad, komt mogelijk in 2023 automatisch in aanmerking voor kwijtschelding. U ontvangt dan eind januari een brief van de gemeente. Als vorig jaar geen sprake was van kwijtschelding kan die aanvragen via www.coevorden.nl/kwijtschelding. Een papieren formulier aanvragen kan bij de gemeente. Voor hulp bij het invullen van het formulier kunt u een afspraak maken met de invulhulp van Maatschappelijk Welzijn Coevorden aan de Van Eijbergenstraat 5 in Coevorden. Een afspraak kan worden gemaakt via 085-2735256 of info@mwcoevorden.nl.

Waterschapsbelasting

Kwijtschelding aanvragen voor de waterschapsbelastingen regelt u rechtstreeks met het GBLT, www.gblt.nl.

Geen aanslag-/beschikkingsbiljet

Het kan voorkomen dat u geen aanslag-/beschikkingsbiljet ontvangt omdat de waardering van sommige woningen en niet-woningen nog niet is afgerond. In dat geval ontvangt u de aanslag later.

Meer informatie

Informatie over de gemeentelijke belastingen staat op de achterkant van het aanslagbiljet, op www.coevorden.nl/belastingen, www.coevorden.nl/woz-loket en www.wozwaardeloket.nl. Bellen kan naar 14-0524 en mailen naar info@coevorden.nl.