Coevorden – Uit een landelijk onderzoek naar klanttevredenheid over Wmo-dienstverlening scoort de gemeente Coevorden hoog. Onderzoeksbureau ZorgfocuZ vergelijkt jaarlijks ruim 200 van de 352 gemeenten in Nederland. Deze gemeenten hebben hun gegevens voor dit onderzoek beschikbaar gesteld. Coevorden staat in 2020 op nummer twee van de ranglijst als het gaat om de gemiddelde klanttevredenheid.

Op twee onderzoekspunten staat Coevorden zelfs bovenaan de ranglijst. Op de kwaliteit van de hulp en het effect van de hulp staat Coevorden bovenaan. Wat betreft contact met de gemeente staat Coevorden op de derde plaats. De Wmo-medewerkers die het contact met de klanten onderhouden, reageerden verheugd op de uitkomst van het onderzoek.

Pluim

Wmo-Coördinator Gerrie Wolbers: “We vinden het belangrijk dat inwoners onze dienstverlening goed waarderen. Dit is een gedegen onderzoek waarin wij zijn vergeleken met het grootste deel, 60 procent, van alle Nederlandste gemeenten. Als je dan op belangrijke punten bovenaan de landelijke ranglijst staat, ben je natuurlijk heel blij. We werken hier dagelijks aan met een team van zeer kundige en bevlogen medewerkers. Dit is voor het hele Wmo-team een enorme pluim!”

Kritisch

Er wordt door de Wmo-medewerkers altijd kritisch gekeken naar het toekennen van voorzieningen. “Als gemeente gaan we uit van de eigen kracht van onze inwoners en hun netwerk. We kijken nadrukkelijker naar wat de inwoner zelf kan doen. Zo bieden we bijvoorbeeld beweegprogramma’s aan waarbij we voorkomen dat inwoners een beroep op Wmo-voorzieningen moeten doen”, aldus Wolbers.

Vergelijking

Alle gemeenten in Nederland zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Deze ondersteuning verloopt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Alle Nederlandse gemeenten voeren het wettelijk verplichte onderzoek uit naar de ervaringen van inwoners met hulp vanuit de Wmo. Voor de gemeente Coevorden wordt dit onderzoek, net als bij 209 andere gemeenten in Nederland, gedaan door onderzoeksbureau ZorgfocuZ. Het bureau maakt jaarlijks een benchmarkrapportage. Daarin worden gemeenten met elkaar vergeleken. Dat doen zij op basis van de door het Ministerie van VWS openbaar gemaakte data.

Het volledige onderzoeksrapport is HIER te lezen.