Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Meppen – Driftweg 3: besluit omgevingsvergunning: burgerlijke bewoning van voorheen agrarische woning

Aalden – Aelderstraat 70: aanvraag omgevingsvergunning: het toevoegen van een woning

Coevorden – Europaweg 46 (Vlieghuis): aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing zonnepanelen

Sleen – Brink 20: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een beuk

Dalen – Burg. Ten Holteweg 39: aanvraag omgevingsvergunning: bouw van een stal en uitbreiding dieraantallen

Coevorden – Kasteel 4: verlengingbeslistermijn omgevingsvergunning: wijziging kozijnen monumentaal pand

Geesbrug – Witte Menweg 11: melding omgevingsvergunning: herbouw schuur

Coevorden – Monierweg 5C: aanvraag omgevingsvergunning: uitbreiding kantoorunits/permanent maken tijdelijke vergunning

Erm – Oostereind 10 en 10a: aanvraag omgevingsvergunning: uitbreiding en splitsing woning

Dalen – Kleine Veld 7: melding omgevingsvergunning: verandering activiteiten

Dalen – aula begraafplaats: voor de organisatie van een Lichtjesavond

Coevorden – diverse wegen en rotondes: plaatsing vlaggenmasten in verband met 60 jaar Ganzenmarkt

Wachtum – Olde Hoek ongenummerd: besluit omgevingsvergunning: plaatsing schuilstal

Coevorden – Akkerwinde ongenummerd: besluit omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Coevorden – Roelie Duinkerkenstraat ongenummerd: besluit omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Oosterhesselen – Witte Zand 16a: besluit omgevingsvergunning: het kappen van drie eiken

Coevorden – Anne de Vrieslaan 29: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing carport

Coevorden – Bentheimerstraat 8: besluit omgevingsvergunning: verbouwing appartement boven bestaande winkel

Wezuperbrug- Brugstraat: besluit omgevingsvergunning: plaatsing brug en handelen met gevolgen voor beschermde soorten

Dalen – Kleine Veld ongenummerd: aanvraag omgevingsvergunning: wijziging bestaande vergunning

Sleen – De Koepen 15: aanvraag omgevingsvergunning: verbouwing boerderij

Meppen – De Kockstraat 8: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: verbouwing restaurant

Provincie

Terinzagelegging ontwerpbesluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming – intrekken vergunning – Veenhuizerweg 5 7751 SR Dalen

Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2023

Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – positieve afwijzing – Kruisstraat 1 7851 AE Zweeloo

Waterschap

Besluit intrekken verbod op onttrekking van oppervlaktewater uit openbare vijvers in stedelijk gebied

Ontwerpbegroting 2023

Ontwerp tweede begrotingswijziging 2022

Openbare vergadering opgavegerichte commissie 9 november 2022

Openbare vergadering commissie financiën en beleidsuitvoering 9 november 2022