Coevorden/Sleen – Jeroen Prummel van Solar Proactive, initiatiefnemer voor het zonnepark aan de Haarstdiek in Sleen, stelde in de commissievergadering van dinsdagavond dat verplaatsing niet aan de orde is. De SDE-subsidie (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) zou daarmee in gevaar komen.

Zowel hij als wethouder Jeroen Huizing zegden toe contact op te nemen met de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) op aandringen van Ton Soppe (BBC2014), maar zij geven de omwonenden weinig kans. “Ik wil niemand blij maken met een dooie mus, we hebben altijd de boodschap meegekregen dat verplaatsing niet mogelijk is”, aldus Huizing. Bovendien ziet Prummel geen mogelijkheden het plan aan te passen.

Het plan omvat de realisatie van een zonneakker/zonnepark tussen de Haarstdiek en de Zetelveenweg in Sleen met een oppervlakte van circa 10,9 hectare. Het plan omhelst ook een landschappelijke inpassing van de zonneakker.

Rol gemeente

Namens de bijna tachtig bezwaarmakers sprak Hans ten Hooven in tijdens de commissievergadering. Hij hekelde de rol van de gemeente. “De communicatie was vanaf het begin onder de maat en niet transparant. De gemeente had bewoners op de hoogte moeten stellen via Dorpsbelangen of SleenWeb en niet via de website overheid. Nu zijn we overvallen door de plannen. Bij heldere communicatie had de planvorming er heel anders uitgezien.” Zijn woorden werden ondersteund door een applaus vanaf de publieke tribune.

Prummel stelde, dat Solar Proactive er alles aan heeft gedaan om de bewoners tegemoet te komen. Er zijn aanpassingen gedaan om de zonnepanelen lager te plaatsen en het bedrijf wil geld beschikbaar stellen voor het dorp.

Het zonnepark komt over twee weken weer aan bod tijdens de raadsvergadering.