Coevorden – De commissie- en raadsvergaderingen worden, in verband met de maatregelen rond de coronacrisis via een videoconferentie gehouden. Dit is nog wel onder voorbehoud omdat de definitieve mogelijkheden daarvoor nog niet bekend zijn. De eerstvolgende vergadering is op dinsdag 7 april vanaf 19.30 uur.

Er volgt nog nadere informatie of, en zo ja, op welke wijze belangstellenden deze vergadering kunnen volgen. Dat geldt ook voor de wijze waarop insprekers gebruik kunnen maken van het spreekrecht. Actuele informatie staat op de gemeentelijke website of neem contact op met de griffie via griffie@coevorden.nl.

Op de agenda van dinsdag 7 april staan onder andere een brief van het college over Coevorden Culturele Gemeente van Drenthe 2021-2022, een brief over het stimuleringsfonds, een voorstel over de Omgevingsvisie Coevorden en een voorstel over bestemmingsplan Zonneakker Wachtum.

De complete agenda met bijbehorende stukken staat op de website van de gemeenteraad.