Coevorden – Gedeputeerde Staten stellen in totaal 397.500 euro aan incidentele subsidies beschikbaar ter bevordering van de ruimtelijke kwaliteit in de provincie Drenthe. Het gaat om zes projecten, waaronder twee in Coevorden.

Gedeputeerde Henk Brink: “De initiatieven en ontwikkelingen dragen bij aan een wezenlijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in onze provincie. De projecten hebben unieke aspecten en kunnen dankzij deze provinciale subsidie met de gewenste kwaliteit worden uitgevoerd.”

Bentheimerpoort

De teruggevonden fundaties van de Bentheimerpoort worden behouden en geïntegreerd in de nieuwbouw van een appartementencomplex. Het historisch belang wordt benadrukt doordat de fundaties geaccentueerd, zichtbaar en beleefbaar worden gemaakt. De gemeente krijgt hiervoor 150.000 euro.

Kasteelpark

Daarnaast wordt de Weeshuisweide heringericht tot Kasteelpark. De gemeente wil hier een groene, klimaatadaptieve ontmoetingsplek van maken, die geschikt is voor kleinschalige culturele evenementen. Hiervoor wordt 130.000 euro beschikbaar gesteld.

Afbeelding: provincie Drenthe.