Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Zweeloo – Kruisstraat 17: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Geesbrug – Luchiesweg 2: aanvraag omgevingsvergunning: verbouwing woning (plaatsing dakopbouw)

Oosterhesselen – Boerhoorn 64: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing dakkapel

Dalen – Schoolstraat ong.: aanvraag omgevingsvergunning: realisering woongebouw (vier wooneenheden) en bijgebouw

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden

Coevorden – Sallandsestraat 14: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden

Coevorden – Magnolia 8: besluit omgevingsvergunning: plaatsing carport

Zwinderen – Markeweg 1: besluit omgevingsvergunning: plaatsing zonnepanelen

Dalerveen – Stroetendijk 3: aanvraag omgevingsvergunning: wijziging bestemming van agrarisch naar wonen met bedrijf

Schoonoord – Kerklaan 11: besluit omgevingsvergunning: wijziging deuren en kozijnen in monumentaal pand

Sleen – Broeklanden 5: besluit omgevingsvergunning: aanleg paardrijbak

Sleen – Jongbloedvaart: aanvraag omgevingsvergunning: aanleg twee vissteigers

Coevorden – Friesestraat 9: vergunning alcoholwet

Coevorden – Krimweg: aanvraag omgevingsvergunning: realisering verdeelstation

Wachtum – Stroomstukkendijk 1: aanvraag omgevingsvergunning: bouw agrarisch bedrijfsgebouw (ligboxen-/melkstal)

Zweeloo – tegenover Kruisstraat 25: besluit omgevingsvergunning: plaatsing kunstwerk

Erm – Oostereind 10a: aanvraag omgevingsvergunning: aanleg inritten en parkeerplaatsen

Coevorden – Commissaris Cramerlaan 1: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing bijgebouw met overkapping en zwembad

Gees – Verl. Hoogeveense Vaart 17: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: bouwen kapschuur en aanleg moestuin

Oosterhesselen – Veldkampen 3: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Provincie

Openbare kennisgeving geregistreerde aanduidingen politieke groeperingen provincie Drenthe

Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – Hoogspanningsverbindingen tot 220kV in de provincie Drenthe

Openbare kennisgeving Dag der kandidaatstelling

Besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor een reguliere procedure voor Bio Energy Coevorden BV