Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door op de links te klikken.

Coevorden – Truus Wijsmüllerstraat: besluit omgevingsvergunning: verbouwing schuur tot twee slaapkamers

Coevorden – Europark Allee 3: ontwerpbeschikking: oprichtingsvergunning voor op- en overslag (gevaarlijke) afvalstoffen

Oosterhesselen – Boerhoorn: verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

Gemeente Coevorden: subsidieregeling broedplaatsen in de dorpen

Gemeente Coevorden: subsidieregeling toegankelijk cultuuronderwijs

Gemeente Coevorden: cultuurpot

Aalden – Brink tegenover Oud Aalden 6: aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor een kermis

Dalen – Burg. Ten Holteweg 34: besluit omgevingsvergunning: plaatsing woonwagen

Gees – Dorpsstraat 82: aanvraag omgevingsvergunning: verbouwing voormalige school tot woon- en logiesfuncties

Dalen – station: aanvraag omgevingsvergunning: vervanging stationsoutillage

Zweeloo – sportpark ‘t Alterbarg, Hoofdstraat 28: aanvraag omgevingsvergunning voor het houden van een tentfeest

Coevorden – Grutto 14: melding in kader activiteitenbesluit omgevingsvergunning: het los plaatsen van het kantoor

Schoonoord – Scheerturfstraat: aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor een kermis

Gemeente Coevorden: adviesrecht en participatieplicht bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten

Erm – Dalerstraat 23: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een linde

Oosterhesselen – Middelste Weg 2: melding in kader activiteitenbesluit omgevingsvergunning: wijziging indeling stal

Coevorden – Grutto 14A: besluit omgevingsvergunning: wijziging reeds verleende vergunning

Provincie

Beleidsregel Nadeelcompensatie infrastructurele maatregelen en kabels en leidingen provincie Drenthe

Subsidieregeling oplossingen belemmeringen door netcongestie

Besluit mandaat en machtiging Seveso- en RIE4-bedrijven directeur Omgevingsdienst Groningen 2024

Waterschap

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GBLT

Toetreding gemeente Ommen tot Gemeenschappelijke Regeling GBLT

Besluit ondermandaat, ondervolmacht en machtiging waterschap Vechtstromen 2019

Besluit mandaat, volmacht en machtiging waterschap Vechtstromen 2019

Toestemming voor onttrekken van grondwater nabij Molenesweg en de Beegmeerweg te ‘t Haantje

Toestemming voor onttrekken van grondwater nabij ’t Haantje 84 te ‘t Haantje

Veiligheidsregio Drenthe

Besluit aanwijzing toezichthouders industriële veiligheid