Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Coevorden – Vosmatenweg 4: voor het oprichten van een gasreduceerinstallatie

Coevorden – Melding Bus-sanering locatie Gramsbergen ong. (voorheen 75-77), gemeente Coevorden

Coevorden (Steenwijksmoer) – Hoofdweg 64: voor burgerlijke bewoning agrarische bedrijfswoning (verlenging)

Coevorden – De Savornin Lohmanstraat 34: voor plaatsing dakkapel (verlenging)

Zweeloo – De Wheem 25: voor bouwen woning ter vervanging van bestaande woning (verlenging)

Schoonoord – Hazekampstraat 21: voor het kappen van twee eiken (geweigerd)

Meppen – Goornstraat 4: voor het tijdelijk wonen in een bestaand bijgebouw (geweigerd)

Oosterhesselen – naast Waterveensweg 2a: voor de bouw van een machineloods en aanleg inrit (aanvraag)

Dalen – Westerwijk 33: voor het kappen van een esdoorn (aanvraag)

Gees – De Kamp 30: voor het vervangen van een recreatiebungalow (verleend)

Coevorden – Weijerswold 18: voor het bouwen van een dierenverblijf (verleend)

Gees – Dorpsstraat: voor het kappen van een eik (aanvraag)

Coevorden – Kromme Elleboog 5-7: voor sloop van cultuurhistorisch waardevolle panden (rectificatie)

Gemeente Coevorden – Gebied Zuid: voor het kappen van vier bomen (aanvraag)

Wachtum – Westereind: voor het kappen van tien kastanjes (aanvraag)

Coevorden – Oostersingel 2D: voor het splitsen van de woning naar twee eenheden (aanvraag)

Dalen – gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Kernen, woningbouwlocatie Brouwer, Dalen

Gees – Verl Hoogeveense Vaart 23: voor het vervangen van het dak (aanvraag)

Coevorden – Gramsbergerstraat: voor het kappen van tien bomen (verleend)

Erm – De Brinken 3: voor het kappen van een esdoorn en een trompetboom (aanvraag)

Zweeloo – De Wheem 25: voor de bouw van woning ter vervanging van bestaande woning (verleend)

Gees – Plagmadijk ong.: voor het realiseren van een voedselbos (verlenging)

Coevorden – Weijerwold 5A: voor het verbouwen van de woning (verleend)

Oosterhesselen – Klenkerweg (Boksloot/Bieuwe Drostendiep): vervangen brugconstructie en duiker door duikerbrug, duikerconstructie en faunaduiker en het kappen van twee bomen (verleend)

Verordening afvalstoffenheffing Coevorden 2022

Verordening campergeld Coevorden 2022

Verordening lijkbezorgingsrechten Coevorden 2022

Verordening liggelden passantenhaven Coevorden 2022

Verordening forensenbelasting Coevorden 2022

Verordening rioolheffing Coevorden 2022

Verordening marktgelden Coevorden 2022

Beleidsregels gemeentelijke belastingen Coevorden 2022

Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen 2022

Verordening onroerendezaakbelastingen Coevorden 2022

Provincie

Regionaal Waterprogramma Drenthe 2022-2027

Terinzagelegging besluit Wet natuurbescherming voor gebiedsbescherming -positieve weigering- Broeklanden 17 Benneveld

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe

Subsidieplafond Subsidieregeling MKB Advies Voucher

Openbare kennisgeving geregistreerde aanduidingen politieke groeperingen provincie Drenthe (Kieskring 3)

Wijziging subsidieplafond Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe

Waterschap

Kostentoerekening, dividendbeleid en meerjarige lastendrukontwikkeling waterschap Vechtstromen

Regeling Klimaatsubsidie bebouwde omgeving