Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Noord-Sleen – vastgesteld bestemmingsplan Waterkampen ong.

Noord-Sleen – De Hullen 1: voor de organisatie van het Nederlands Kampioenschap voor IJslandse paarden

Schoonoord – Juttestraat 5: aanvraag omgevingsvergunning: het hebben van een bed en breakfast

Coevorden – Akkerwinde ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Coevorden – Van Heutszpark 20: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een schuur

Coevorden – Monierweg 1/1a: vervanging en uitbreiding aantal wasboxen

Coevorden – Marconiweg 6: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: aanpassing bestaand gebouw 3

Dalen – De Mars 6: ontvangst melding omgevingsvergunning: plaatsing kleine windmolen

Dalen – Subsidieregeling woning en gebouw gebonden maatregelen Aardgasvrij Dalen 2023-2030

Dalen – Broekkampsdijk 2: aanvraag omgevingsvergunning: bouw monomestvergister

Schoonoord – Tramstraat: aanvraag omgevingsvergunning: verlenging loods

Coevorden – Kerkstraat 12: aanvraag omgevingsvergunning: het hebben van een kantoor

Wachtum – Westereind 8: aanvraag omgevingsvergunning: verbouwing woonboerderij

Coevorden (Vlieghuis) – Europaweg 42: aanvraag omgevingsvergunning: actualisering vergunning

Coevorden (Vlieghuis) – Europaweg 42: besluit omgevingsvergunning: intrekking omgevingsvergunning

Coevorden (Vlieghuis) – Europaweg 43B: aanvraag omgevingsvergunning: aanleg inrit

Dalen – Hoofdstraat en De Waag: voor de organisatie van de zomeravondmarkten

Gees – Dorpsstraat 83 (parkeerplaats PKN-kerk): voor tijdelijke plaatsing reclameborden

Coevorden – Kerkstraat 25, Bentheimerstraat 4 en 6, besluit omgevingsvergunning: verbouwing winkel en appartementen, gewijzigde uitvoering eerder verleende vergunning

Dalen – Verbindingsweg 31: besluit omgevingsvergunning: verbouwing woning

Geesbrug – Groote Veldblokken ong. (A37): bouw overkapping voor laden elektrische voertuigen

Coevorden – Pampert 4: voor de organisatie van Teuthuus Open Air

Coevorden – Friesestraat 9: ontwerpbeschikking: realisering twee appartementen in rijksmonument

Dalen – Burg. Ten Holteweg: ontwerpbeschikking: bouw monovergister

Dalen – Westerwijk 1: besluit omgevingsvergunning: realisering appartement

Coevorden – Gouverneur Hofstedelaan 1: besluit omgevingsvergunning: brandveilig gebruik zorggebouw

Aalden – Aelderholt 4: ontwerpbeschikking: het brandveilig gebruiken van bouwwerken

Coevorden – Steenanjer 12: besluit omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Gemeente Coevorden – Wilhelmina Druckerstraat: gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Omgevingsvergunning – besluit: het bouwen van een woning, Noorderakkers 22 te Dalerveen

Coevorden – centrum: voor de organisatie van de Oldtimerdag

Provincie

Subsidieregeling tijdelijke kunstwerken aan de route Europees Kampioenschap Wegwielrennen 2023

Provincies Drenthe en Friesland: bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming

Coevorden – Holwert-Midden: bodemsanering, bepaling ernst en geen spoed en instemming met deelsaneringsplan

Veiligheidsregio Drenthe

Regeling melden vermoeden misstand en inbreuk op Unierecht

Klachtenregeling ongewenst gedrag