Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Beleidsregels energiearmoede gemeente Coevorden

Dalen – Noordwijk 6: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: bouwen bijgebouw

Coevorden – Marconiweg 6: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: aanpassing bestaand gebouw 6

Coevorden – Marconiweg 6: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: aanpassing bestaand gebouw 1

Coevorden – Marconiweg 6: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: aanpassing bestaand gebouw 7

Coevorden – Marconiweg 6: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: aanpassing bestaand gebouw 4

Coevorden – Marconiweg 6: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: aanpassing bestaand gebouw 5

Coevorden – Marconiweg 6: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: aanpassing bestaand gebouw 2

Coevorden – Marconiweg 6: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: bouw stofvernevelaar en watersilo

Coevorden – Markt: voor de organisatie van een muziekmiddag op de Markt

Gees – Oude Steeg 30: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing twee dakramen

Coevorden – Haven/omgeving: voor de organisatie van de opening Historische Havendagen

Coevorden – Clematisstraat 6/8/11, Anjerstraat 9/23, Anemoonstraat 16/17: aanvraag omgevingsvergunning: verduurzaming huurwoningen

Dalen – Burg. Ten Holteweg 39: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: bouw van een monovergister (handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening)

Oosterhesselen – Burg. De Kockstraat 36: aanvraag omgevingsvergunning: toevoeging appartement

Zwinderen – Nijlandsweg 3: aanvraag omgevingsvergunning: realisering monomestvergister

Sleen – Vijverbrinkenweg 2: aanvraag omgevingsvergunning: aanleg tweede inrit

Dalen – Veenhuizerweg 6: aanvraag omgevingsvergunning: realisering monomestvergister

Coevorden – Data 7: aanvraag omgevingsvergunning: gewijzigde uitvoering van reeds verleende vergunning

Oud-Aalden – voor de organisatie van een braderie en rommelmarkt

Coevorden (Weijerswold) – Weijerswold 1: aan vraag omgevingsvergunning: het knotten van drie lindes

Gemeente Coevorden – verkeersbesluit buitengebied Sleen

Recreatiepark Ermerstrand – Erm: voor de organisatie van het beachvolleybalfeest

Coevorden – Data 1: omgevingsvergunning: activiteitenbesluit, verandering activiteit

Coevorden – Weeshuisweide: onttrekking openbaarheid parkeerplaatsen

Meppen – Dennekampen/Oude Brink/Brinken 1/2/Katspad: voor de organisatie van Oogstfeest Meppen

Coevorden – zuidelijke rondweg Klooster-De Hulteweg: verkeersmaatregelen

Aanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Coevorden – Looweg ong.: besluit omgevingsvergunning: intrekking vergunning nieuwbouw woning

Agenda raadsvergadering op dinsdag 11 juli 2023

Sleen – Bontekoestraat 2: besluit omgevingsvergunning: aanleg uitrit

Zwinderen – Toldijk 3: besluit omgevingsvergunning: plaatsing stacaravan voor tijdelijke bewoning

Sleen – Havixhorst 20: besluit omgevingsvergunning: verwijdering draagmuur

Schoonoord – Tramstraat 54A: besluit omgevingsvergunning: bouw groepsruimte en twee praktijkhuisjes

Beleidsregels uitvoering Maatwerkfonds Vaste lasten 2023 gemeente Coevorden

Provincie

Subsidieregeling collectieve wooninitiatieven Drenthe

Subsidieregeling sociale alliantieprojecten provincie Drenthe 2023

Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Drenthe

Uitvoeringsregeling vergoeding ganzenrustgebieden Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidie culturele gemeente van Drenthe

Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen

Uitvoeringsregeling Kansen verzilveren voor vakmanschap 2021

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe

Subsidieregeling Oplossingen Netcongestie bij Duurzame Energieproductie

Subsidieregeling tijdelijke kunstwerken aan de route Europees Kampioenschap Wegwielrennen 2023

Subsidieregeling energiebesparing Drents MKB

Algemene subsidieregeling SNN 2019

Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Drenthe 2.0

Subsidieregeling oplossingen netcongestie bij afname van elektriciteit in het elektriciteitsnetwerk

Subsidieregeling Energiestudies industriële bedrijven provincie Drenthe

Subsidieregeling opruiming drugsafval Drenthe 2021-2024

Subsidieregeling Gedragsbeïnvloedingsprojecten Verkeersveiligheid Drenthe

Subsidieregeling Toekomstgerichte Landbouw provincie Drenthe

Subsidieregeling wijk-buurt-dorpinitiatieven

Subsidieregeling MKB Advies Voucher

Subsidieregeling Fietsagenda 2023-2026

Wijziging Openstellingsbesluit Investeringsregeling Reductie Stikstofemissie Noord-Nederland

Asbestdakenregeling Drenthe

Provinciale Adviescommissie Sociale Agenda Drenthe 2020-2023

Subsidieregeling investeringen kleine en middelgrote Drentse Musea

Subsidieregeling Sportevenementen Drenthe

Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 (Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe)

Subsidieregeling grondverwerving NNN – Drenthe

Subsidieregeling programma zandgronden 2022-2027

Subsidieregeling behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2021-2024

Intrekking Uitvoeringsbesluit subsidie economische structuurversterking

Subsidieregeling Museumregistratie Drentse Musea

Subsidieregeling Veilig en Bereikbaar Drenthe 2022-2025

Subsidieregeling levensloopbestendig wonen

Subsidieregeling regenboogprojecten provincie Drenthe 2023-2026

Subsidieregeling groene bewonersinitiatieven Drenthe 2022-2023

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

REACT EU: Innovatie-ecosysteem Duurzame gezondheid

REACT EU: Benutten kansen RIS3 transities

REACT EU: Innovatie-ecosysteem Kennisinstellingen